Видається з 1995 р.
Ласкаво просимо на сайт журналу "Фінанси України". Сайт знаходиться в дослідній експлуатації.
Увійти | Зареєструватися
АКАДЕМІЯ
ФІНАНСОВОГО
УПРАВЛІННЯ
.


№ 6/2018

№ 6/2018

Fìnansi Ukr. 2018 (6): 7–18
https://doi.org/10.33763/finukr2018.06.007

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА: ТЕОРІЯ, ПРАКТИКА, УПРАВЛІННЯ

ЄФИМЕНКО Тетяна Іванівна1

1ДННУ “Академія фінансового управління”
OrcID ID : https://orcid.org/0000-0002-9163-3959


Розвиток економіки України в умовах зміцнення безпеки в Чорноморському регіоні


У черговій програмі з безпеки в Чорноморському регіоні (Security in the Black Sea Region, SBSR) “Спільні виклики, стійке майбутнє”, що відбулася наприкінці травня 2018 р. за підтримки Адміністрації президента Румунії та інших зацікавлених сторін високого рівня, увагу учасників було сконцентровано на проблемах формування майбутнього територій Причорномор’я, поточної ситуації, стратегічної ролі цього району в зміцненні стійкого й безпечного партнерства. Зокрема, для України геополітична значимість регіональних викликів багато в чому пов’язана з прискореною динамікою глобальних і національних ризиків, що докорінно впливають як на поточний стан справ, так і на подальші прогнози. Співпраця у спільному розвитку стратегічного мислення, передбаченні та політичному плануванні повинна бути сфокусована на пошуку коштів та інструментів для перетворення Чорного моря із зони конфронтації на простір для мирної конвергенції цінностей цивілізації. Загальні ініціативи прибережних держав слід орієнтувати на виявлення кращих шляхів сумісних реформ, спрямованих на реалізацію цілей сталого розвитку в інтересах глобальних і регіональних гравців.

Ключові слова:економіка України, сталий розвиток, Чорноморський регіон, безпека, мирні відносини, національні пріоритети

JEL: F52, F63, O52


Єфименко Т. І. Розвиток економіки України в умовах зміцнення безпеки в Чорноморському регіоні / Т. І. Єфименко // Фінанси України. - 2018. - № 6. - C. 7-18.

Оригінал cтатті українською мовою (cтор. 7 - 18) ЗавантажитиЗавантажень : 449
1. Finance & Development Journal. 2017. September. URL: www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2017/09/pdf/fd0917.pdf.
2. Фримен К., Лука Ф. Як час спливає: від епохи промислових революцій до інформаційної революції : пер. з англ. Київ : ВД “Києво-Могилянська академія”, 2008. 510 с.
3. The Stiglitz Report: Reforming the International Monetary and Financial Systems in the Wake of the Global Crisis. 2010. 240 p.
4. Reinhart C. M., Rogoff К. This Time Is Different: Eight Centuries of Financial Folly. 2011. 512 p.
5. Krugman P. The Return of Depression Economics and the Crisis of 2008. 2009. 207 p.
6. Фінансова глобалізація і євроінтеграція / за ред. О. Г. Білоруса, Т. І. Єфименко ; ДННУ “Акад. фін. управління”. Київ, 2015. 496 с.
7. Tanzi V. Social Protection in a Globalizing World. Invited Policy Paper. 2005. URL: www.rivistapoliticaeconomica.it/2005/mar-apr/Tanzi.pdf.
8. Waltz K. Theory of International Politics. Reading, 2002.
9. Waltz K. International Politics is not Foreign Policy. Security Studies. 1996. No. 2.
doi.org/10.1080/09636419608429298
10. World Economic Outlook. Brighter Prospects, Optimistic Markets, Challenges Ahead / International Monetary Fund. 2018. January.
11. SBSR. Security in the Black Sea Region. Shared Challenges, Sustainable Future Program / Harvard University, ”Mihai Viteazul” National Intelligence Academy, Administraţia Prezidenţială ; Bucharest, May 28–31, 2018. 28 р. URL: www.sbsr.ro/wp-content/uploads/2018/06/SBSR-2018-Outcome.pdf/.
12. World Economic Outlook. Cyclical Upswing, Structural Change / IMF. 2018. April. URL: www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2018/03/20/world-economic-outlook-april-2018.
13. World Economic Outlook. Seeking Sustainable Growth: Short-Term Recovery, Long-Term Challenges / IMF. 2017. October. URL: www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2017/09/19/world-economic-outlook-october-2017.
14. World Economic Outlook Database / IMF. 2018. April. URL: www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2018/01/weodata/weoselgr.aspx.
15. World Economic Outlook Database / IMF. 2015. April. URL: www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2016/12/31/Uneven-Growth-Short-and-Long-Term-Factors.
16. New Approaches to Economic Challenges: A sustainable and inclusive growth agenda : OECD Yearbook 2015. URL: www.oecd.org/naec.
17. Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015. 70/1. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development / United Nations. 2015. 21 October. URL: www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E.
18. Україна 2030. Консолідація мислення – консолідація дій / уклад. Дослідницька група “Аналітична платформа стратегічних комунікацій”. Київ : СПД В. Павленко, 2018. 160 с.
19. UNCTAD. Data Center. URL: unctadstat.unctad.org/EN/Index.html.