Видається з 1995 р.
Ласкаво просимо на сайт журналу "Фінанси України". Сайт знаходиться в дослідній експлуатації.
Увійти | Зареєструватися
АКАДЕМІЯ
ФІНАНСОВОГО
УПРАВЛІННЯ
.


№ 3/2020

№ 3/2020

Fìnansi Ukr. 2020 (3): 65–79
https://doi.org/10.33763/finukr2020.03.065

МОНЕТАРНА ПОЛІТИКА

БОРТНІКОВ Геннадій Петрович1

1ДННУ "Академія фінансового управління"
OrcID ID : https://orcid.org/0000-0001-8388-6721


Заходи реагування центральних банків і банківської спільноти на епідемію коронавірусу


У статті наголошено, що наразі центральні банки як органи монетарної політики й регулювання заохочують комерційні банки використовувати буфери капіталу та ліквідності для реагування на проблеми, спричинені наслідками коронавірусної інфекції. Зокрема, слушними є заходи з полегшення боргового тягаря для малого й середнього бізнесу та домогосподарств. Фіскальні заходи у вигляді субсидій тим галузям економіки, котрі найбільше постраждали від кризи, сприятимуть підвищенню кредитоспроможності клієнтів банків і зменшенню дефолтів. Обґрунтовано потребу у створенні в Україні стабілізаційного фонду за рахунок додаткових зборів від великих корпорацій, державного бюджету й державних запозичень. Серед основних монетарних заходів запропоновано зниження облікової ставки, розширення доступу банків до ліквідності. Заходи у сфері нагляду включають призупинення стрес-тестів, надання банкам дозволу на реструктуризацію кредитів постраждалим позичальникам, пом’якшення вимог до класифікації кредитного ризику, обмеження виїзних перевірок. Зазначено, що комерційні банки в нинішніх умовах активізують веб-комунікації з клієнтами, посилюють заходи з охорони здоров’я персоналу, переводять частину працівників на надомну працю. Зроблено висновок, що поточна криза призведе до трансформації банківського бізнесу на користь дистанційного обслуговування й безготівкових операцій.

Ключові слова:банки, банківський сектор, коронавірусна інфекція, криза, антикризові заходи, центральні банки, проблемні кредити

JEL: E50, E52, E58, G21


Бортніков Г. П. Заходи реагування центральних банків і банківської спільноти на епідемію коронавірусу / Г. П. Бортніков // Фінанси України. - 2020. - № 3. - C. 65-79.

Оригінал cтатті українською мовою (cтор. 65 - 79) ЗавантажитиЗавантажень : 179
1. Барановський О. Антикризові заходи урядів і центральних банків зарубіжних країн. Вісник Національного банку України. 2009. № 4. С. 8–19.
2. Міщенко С. В., Міщенко В. І. Поєднання функцій стратегічного розвитку та антикризового управління в діяльності центральних банків. Актуальні проблеми економіки. 2016. № 2. С. 266–272. URL: nbuv.gov. ua/UJRN/ape_2016_2_31.
3. Смовженко Т. С., Тридід О. М. Антикризове управління стратегічним розвитком банку : монографія. Київ : УБС НБУ, 2008. 473 с.
4. Стадник А. С. Механізм державного антикризового регулювання банківської системи : автореф. дис. на здобуття наук. ст. канд. екон. наук : спец. 08.00.08 ; Сумський держ. ун-т. Суми, 2019. 22 с.
5. Basel Committee coordinates policy and supervisory response to COVID-19 / Basel Committee on Banking Supervision. 2020. March 20. URL: www.bis.org/press/p200320.htm.
6. FSB coordinates financial sector work to buttress the economy in response to COVID-19 / Financial Stability Board. 2020. March 20. URL www.fsb.org/2020/03/fsb-coordinates-financial-sector-work-to-buttress-the-economy-in-response-to-covid-19/.
7. ECB announces €750 billion Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) / European Central Bank. 2020. March 18. URL: www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200318_1~3949d6f266.en.html.
8. Strzelecki M. Poland Pledges Stimulus Worth 9%/GDP to Combat Virus Fallout. Bloomberg. 2020. March 18. URL: www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-18/poland-pledges-52-billion-stimulus-injection-to-fight-virus.
9. Hungary: Extraordinary measures impact the Hungarian banking sector. Schoenherr.eu. 2020. March 20. URL: www.schoenherr.eu/publications/publication-detail/hungary-extraordinary-measures-impact-the-hungarian-banking-sector/.
10. Cseresnyés P. MNB Calls on Banks to Introduce Moratorium on Household Loan Repayments. Hungary Today. 2020. March 18. URL: hungarytoday.hu/mnb-calls-on-banks-to-introduce-moratorium-on-household-loan-repayments/.
11. The Big Picture. Global fiscal and monetary responses to COVID-19. Danske Bank Research Paper. 2020. March 20. URL: research.danskebank.com/research/#/Research/article/6bbaf621-3014-4bd4-87bd-3d2b75bbd479/EN.
12. ECB Banking Supervision provides temporary capital and operational relief in reaction to coronavirus / European Central Bank. 2020. March 12. URL: www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200312~45417d8643.en.html.
13. Extension of deadlines and other temporary measures to mitigate the impact of COVID-19 on the Italian banking and financial system / Banca di Italia. 2020. March 20. URL: www.bancaditalia.it/media/comunicati/documenti/2020-01/Deadlines-extension-
COVID-19.pdf?language_id=1.
14. NBS and financial sector response to the coronavirus pandemic / Národná Banka Slovenska. 2020 March 13. URL: www.nbs.sk/en/press/all-press-releases/press-release/_nbs-and-financial-sector-response-to-the-coronavirus-pandemic/bc.
15. CNB adopts stabilising measures in connection with coronavirus epidemic / Czech National bank. 2020. March 16. URL: www.cnb.cz/en/cnb-news/press-releases/CNB-adopts-stabilising-measures-in-connection-with-coronavirus-epidemic/.
16. CNB statement regarding potential postponement of client loan instalments by banks / Czech National bank. 2020. March 23. URL: www.cnb.cz/en/cnb-news/news/CNB-statement-regarding-potential-postponement-of-client-loan-instalments-by-banks/.
17. Danske Bank offers extended help and flexibility to customers affected by coronavirus / Danske Bank. 2020. March 15. URL: danskebank.com/news-and-insights/news-archive/press-releases/2020/pr15032020.
18. Coronavirus: help and support for customers impacted by coronavirus (COVID-19) / Royal Bank of Scotland. URL: www.business.rbs.co.uk/business/support-centre/service-status/coronavirus.html.