Видається з 1995 р.
Ласкаво просимо на сайт журналу "Фінанси України". Сайт знаходиться в дослідній експлуатації.
Увійти | Зареєструватися
АКАДЕМІЯ
ФІНАНСОВОГО
УПРАВЛІННЯ
.

НБУВ ім. В.І. Вернадського

Центр соціальних досліджень

Google Scholar

Research Bible

Global Impact Factor

SIS

SIS

ЖУРНАЛ “ФІНАНСИ УКРАЇНИ”
Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал
Державної навчально-наукової установи “Академія фінансового управління”

УДК 330       Передплатний індекс журналу в каталозі видань України – 74580        ISSN 2522-4662 (Online)
                                                                                                                                          ISSN 2305-7645 (Print)


Заснований у 1995 р.                                                                                                                Щомісячне видання

Засновник і видавець: ДННУ “Академія фінансового управління”
(Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
КВ № 22273-12173 ПР від 12.09.2016)

 

Журнал внесено до Переліку фахових видань України з економічних наук (наказ Міністерства освіти і науки України від 07.10.2016 № 1222).

Журнал зареєстровано 29 жовтня 2012 року в Міжнародному центрі періодичних видань (ISSN International Centre), м. Париж.

Журнал входить до міжнародних наукометричних баз даних Index Copernicus, Google Scholar, Research Bible, Global Impact Factor (GIF), Scientific Indexing Services (SIS), Directory of Research Journals Indexing (DRJI).

Журнал посідає перше-друге місця за індексом Гірша h-5 (36) у системі “Бібліометрика української науки” (національна складова проекту Ranking of Scientists) Національної бібліотеки України імені В. І. Вернад-ського.

Номери журналу за 2007-2016 рр. перебувають у вільному доступі в базі даних “Наукова періодика України” Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Термін затримки доступу до PDF-файлів статей журналу поточного року – шість місяців.

Голова редакційної ради: ЄФИМЕНКО Тетяна Іванівна, академік НАН України, доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України, президент ДННУ “Академія фінансового управління”.

У журналі “Фінанси України” висвітлюються актуальні наукові питання економіки й фінансів, зокрема:

 • глобальна економіка та міжнародні фінанси;
 • управління державними фінансами;
 • бюджетна, податкова, монетарна, митна політики;
 • теорія та історія економіки й фінансів;
 • фінансово-економічне регулювання;
 • фінанси соціальної сфери;
 • облік та аудит;
 • ринок фінансових послуг;
 • фінанси інституційних секторів економіки;
 • критика та бібліографія.

Видаються тематичні номери за матеріалами “круглих столів”, наукових семінарів, науково-практичних конференцій.

Редакційна колегія звертає особливу увагу на публікацію матеріалів, які відображають упровадження результатів науково-дослідних робіт у практику діяльності:

 • комітетів Верховної Ради України − при опрацюванні відповідних законопроектів;
 • Міністерства фінансів України − при виконанні Плану заходів щодо реалізації Стратегії розвитку системи управління державними фінансами;
 • Міністерства освіти і науки України − у процесі імплементації положень Законів України “Про вищу освіту” та “Про наукову і науково-технічну діяльність”.

 

Журнал “Фінанси України” орієнтований на широке коло читачів: працівників міністерств і відомств, регіональних органів державної влади та місцевого самоврядування України, керівників і фахівців усіх галузей економіки, науковців і практиків, аспірантів і студентів.