Видається з 1995 р.
Ласкаво просимо на сайт журналу "Фінанси України". Сайт знаходиться в дослідній експлуатації.
Увійти | Зареєструватися
АКАДЕМІЯ
ФІНАНСОВОГО
УПРАВЛІННЯ
.


№ 11/2015

№ 11/2015

Fìnansi Ukr. 2015 (11): 43–55

БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА

КУЗЬКІН Євген Юрійович1, ШИШКО Олександр Валерійович2

1Державне агентство автомобільних доріг України
OrcID ID : https://orcid.org/0000-0002-6790-8238
2Державна навчально-наукова установа “Академія фінансового управління”


Розширення повноважень місцевого самоврядування в сучасних умовах: основні напрями та подолання перешкод


Важливим завданням реалізації положень реформи фіскальної децентралізації в Украї­ні залишається вдосконалення інституту місцевих фінансів та міжбюджетних відносин. Збільшення фіскальних розривів між видатковими потребами та дохідним потенціалом пов’язане насамперед із поглибленням диференціації дохідної спроможності органів місцевого самоврядування. В умовах низької мобільності податкових баз (або практичної відсутності деяких із них) фіскальних інструментів, що закріплені за органами місцевого самоврядування, зниження ділової активності призводить до істотного збільшення горизонтальних фіскальних дисбалансів. Відсутність портфельного підходу до формування дохідної бази місцевих бюджетів створює додаткові ризики для фінансової автономії місцевого самоврядування. Виникнення й поглиблення вертикальних фіскальних дисбалансів зумовлені передусім недостатньо обґрунтованим алгоритмом визначення видаткових потреб органів місцевого самоврядування та їх пріоритетів, унаслідок чого інструменти міжбюджетних трансфертів використовуються некоректно. Тому органи місцевої влади не завжди мають відповідні стимули для надання суспільних послуг належного рівня людям, котрі постійно проживають на території місцевої громади, а локальна мережа бюджетних установ не може забезпечити необхідний обсяг і якість цих послуг. Отже, ключовою фінансовою проблемою здійснення повноважень органами місцевого самоврядування в Україні є брак власних фінансових ресурсів та обмежені можливості їх ефективного витрачання.

Ключові слова:місцеві бюджети, міжбюджетні відносини, базова дотація, реверсна дотація

JEL: H70, H72, H76, H77


Кузькін Є. Ю. Розширення повноважень місцевого самоврядування в сучасних умовах: основні напрями та подолання перешкод / Є. Ю. Кузькін, О. В. Шишко // Фінанси України. - 2015. - № 11. - C. 43-55.

Оригінал cтатті українською мовою (cтор. 43 - 55) ЗавантажитиЗавантажень : 727
1. Луніна І. О. Міжнародні тенденції реформування податкових систем у післякризовий період 2008—2014 рр. та уроки для України / І. О. Луніна, Н. Б. Фролова // Фінанси України. — 2015. — № 8. — С. 7—20.
2. Опарін В. М. Домінанти та пріоритети фінансового вирівнювання в Україні / В. М. Опарін // Фінанси України. — 2015. — № 6. — С. 29—43.
3. Сторонянська І. З. Фінансова спроможність регіонів у контексті бюджетно-податкової децентралізації / І. З. Сторонянська, Л. Я. Беновська // Фінанси України. — 2015. — № 6. — С. 44—57.
4. Тарангул Л. Л. Особливості формування міжбюджетних фінансових потоків в умовах запровадження в Україні бюджетної децентралізації / Л. Л. Тарангул, Т. А. Коляда // Фінанси України. — 2015. — № 3. — С. 30—44.
5. Розвиток місцевих фінансів в Україні та інших державах-членах Ради Європи : збірник / К. Деві, Г. Петері, В. Ю. Росіхіна, В. В. Толкованов. — К. : Крамар, 2011. — 240 с.
6. Peteri G. Fiscal Equalization in South Eastern Europe / G. Peteri ; Local Government and Public Service Reform Initiative — Open Society Institute. — Budapest, 2015. — 16 p.
7. Про затвердження Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні : розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.04.2014 № 333-р [Електронний ресурс]. — Режим доступу: zakon2.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-р.
8. Про затвердження Плану заходів з реалізації Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні : розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.06.2014 № 591-р [Електронний ресурс]. — Режим доступу: zakon2.rada.gov.ua/laws/show/591-2014-р.
9. Бюджетний кодекс України : закон України вiд 08.07.2010 № 2456-VI [Електронний ресурс]. — Режим доступу: zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2456-17.
10. Податковий кодекс України : закон України вiд 02.12.2010 № 2755-VI [Електронний ресурс]. — Режим доступу: zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.
11. Виступ Міністра фінансів України Наталії Яресько під час Години Уряду у Верховній Раді 16.01.2015 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=407049&cat_id=397854.
12. Формула розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним та місцевими бюджетами : затв. постановою Кабінету Міністрів України від 08.12.2010 № 1149 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1149-2010-п.
13. Про добровільне об’єднання територіальних громад : закон України вiд 05.02.2015 № 157-VIII [Електронний ресурс]. — Режим доступу: zakon4.rada.gov.ua/laws/show/ 157-19.
14. Про затвердження методики об’єднання територіальних громад : розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.04.2015 № 214 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: zakon0.rada.gov.ua/laws/show/214-2015-р.
15. Виступ Віце-прем’єр-міністра — Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадія Зубка під час засідання Ради регіонального розвитку від 9 вересня 2015 року [Електронний ресурс]. — www.minregion.gov.ua/news/novi-lideri-obrani-na-miscevih-viborah-stanut-lokomotivom-rozvitku-obednanih-gromad—gennadiy-zubko-45437/.