Видається з 1995 р.
Ласкаво просимо на сайт журналу "Фінанси України". Сайт знаходиться в дослідній експлуатації.
Увійти | Зареєструватися
АКАДЕМІЯ
ФІНАНСОВОГО
УПРАВЛІННЯ
.


№ 1/2018

№ 1/2018

Fìnansi Ukr. 2018 (1): 35–46
https://doi.org/10.33763/finukr2018.01.035

УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ

КУДРЯШОВ Василь Павлович1, БАЛАКІН Роберт Леонідович2

1ДННУ “Академія фінансового управління”
OrcID ID : https://orcid.org/0000-0003-4801-3620
2ДННУ “Академія фінансового управління”
OrcID ID : https://orcid.org/0000-0001-6431-6635


Управління публічними фінансами з використанням підходів менеджменту змін


У статті визначено мету управління змінами у сфері державних фінансів, зміст і структуру портфеля управління змінами, а також заходи з поліпшення якості управління. Розглянуто застосування портфельного підходу до проведення боргової політики та запровадження фіскальних правил в Україні. Запропоновано заходи стримування державного боргу й надання державних гарантій, а також обмеження впливів діяльності державних корпорацій на виконання державного бюджету. Рекомендовано необхідні інституційні зміни, спрямовані на підвищення результативності управління державними фінансами. Визначено типи фіскальних правил, їх основні елементи, сферу застосування, наслідки їх введення, а також роль у посиленні бюджетної дисципліни. Розглянуто досвід інших країн щодо впровадження фіскальних правил. Запропоновано заходи, націлені на підвищення транспарентності бюджетного процесу. Зроблено висновки, що загалом використання менеджменту змін в управлінні державними фінансами є основою збільшення публічної цінності.

Ключові слова:менеджмент змін, портфельний підхід, боргова політика, державні гарантії, фіскальні правила, транспарентність бюджетного процесу

JEL: Н12, Н61, Н63, Н68


Кудряшов В. П. Управління публічними фінансами з використанням підходів менеджменту змін / В. П. Кудряшов, Р. Л. Балакін // Фінанси України. - 2018. - № 1. - C. 35-46.

Оригінал cтатті англійською мовою (cтор. 35 - 46) ЗавантажитиЗавантажень : 745
1. Evans Incorporated. (n. d.). Retrieved from www.evansincorporated.com/.
2. Cabinet of Ministers of Ukraine. (2017). Seredn`ostrokova stratehіya upravlіnnya derzhavny`m borhom na 2017-2019 roky` [Medium-term public debt management strategy for 2017-2019] (Decision No. 905, December 1). Retrieved from zakon0.rada.gov.ua/laws/show/905-2017-%D0%BF [in Ukrainian].
3. International Monetary Fund. (2016, February). UKRAINE. Technical Assistance Report – Reforming Management and Oversight of State Assets. IMF Country Report No. 16/31. Retrieved from www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2016/cr1631.pdf.
4. President of Ukraine. (2015). Stratehіya staloho rozvy`tku “Ukrayina-2020” [Sustainable development strategy “Ukraine-2020”] (Decree No. 5/2015, January 12). Retrieved from zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5/2015/print1443615883223739 [in Ukrainian].
5. Candiano, M., Curristine, T. & Lazare, M. (Eds.). (2013). Public Financial Management and Its Emerging Architecture. Washington, D. C.: International Monetary Fund.
6. Lledó, V. et al. (2017). Fiscal Rules at a Glance. Washington, D. C.: International Monetary Fund. Retrieved from www.imf.org/external/datamapper/fiscalrules/Fiscal
%20Rules%20at%20a%20Glance%20-%20Background%20Paper.pdf.
7. European Commission. (n. d.). Independent fiscal institutions in the EU Member States. Retrieved from ec.europa.eu/info/business-economy-euro/indicators-statistics/economic-databases/fiscal-governance-eu-member-states/independent-fiscal-institutions_en.
8. The Functions and Impact of Fiscal Councils. (2013, July 16). IMF Policy Paper, 
pp. 14-17.
9. Romania Fiscal Council. (n. d.). Retrieved from www.fiscalcouncil.ro/.
10. European Commission. Public Finance Report in EMU. National Numerical Fiscal Rules and Institutions for Sound Public Finances. (2006). European Economy, 3, 135-195.
11. Kumar, M. et al. (2009, December 16). Fiscal Rules – Anchoring Expectations for Sustainable Public Finances. IMF Staff Paper, pp. 14-19.
12. Candiano, M., Curristine, T. & Lazare, M. (Eds.). (2013). Public Financial Management and Its Emerging Architecture. Washington: International Monetary Fund.
13. Cabinet of Ministers of Ukraine. (2017). Stratehіya reformuvannya sy`stemy` upravlіnnya derzhavny`my` fіnansamy` na 2017-2020 roky` [Strategy for reforming the public finance management system for 2017-2020] (Order No. 142-р, February 8). Retrieved from www.kmu.gov.ua/ua/npas/249797370 [in Ukrainian].