Видається з 1995 р.
Ласкаво просимо на сайт журналу "Фінанси України". Сайт знаходиться в дослідній експлуатації.
Увійти | Зареєструватися
АКАДЕМІЯ
ФІНАНСОВОГО
УПРАВЛІННЯ
.


№ 1/2018

№ 1/2018

Fìnansi Ukr. 2018 (1): 47–61

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

ЛУНІНА Інна Олександрівна1, БУЛАНА Олександра Олександрівна2

1ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"
OrcID ID : https://orcid.org/0000-0003-3812-4802
2ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України”


Фонд регіонального розвитку України в умовах євроінтеграційних процесів


Державний фонд регіонального розвитку є важливим інструментом регіональної політики України та реалізації Стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року. У статті розглянуто ключові проблеми розподілу коштів фонду за сферами здійснення проектів. Зазначено, що фінансові ресурси фонду спрямовані переважно на виконання проектів регіональних і місцевих органів влади щодо поліпшення доступу населення до базових соціальних, комунальних та інших послуг, але фінансова підтримка інвестиційних проектів суб’єктів господарювання, реалізація яких мала б забезпечувати розвиток економіки регіонів і зменшення міжре­гіональних диспропорцій, практично відсутня. У результаті узагальнення європейської практики державної підтримки регіонального розвитку встановлено її націленість на активізацію внутрішніх факторів зростання економіки регіонів, зокрема шляхом співфінансування інвестиційних проектів суб’єктів господарювання. Обґрунтовано необхідність збільшення ролі фонду в підвищенні конкурентоспроможності підприємств найменш розвинутих регіонів та збалансованості їхньої економіки шляхом надання фінансової підтримки. Доведено, що для розв’я­зання стратегічних завдань регіональної політики України необхідно розширити видатки фонду з використанням додаткових коштів на співфінансування інвестиційних проектів суб’єктів господарювання в регіонах, котрі потребують державної підтримки.

Ключові слова:фонд регіонального розвитку, регіональна політика, міжрегіональні диспропорції, інвестиційні проекти, державна підтримка

JEL: R00


Луніна І. О. Фонд регіонального розвитку України в умовах євроінтеграційних процесів / І. О. Луніна, О. О. Булана // Фінанси України. - 2018. - № 1. - C. 47-61.

Оригінал cтатті українською мовою (cтор. 47 - 61) ЗавантажитиЗавантажень : 655
1. Шишко О. В. Проблемні питання методики розподілу коштів Державного фонду регіонального розвитку. Фінанси України. 2012. № 6. С. 30–43.
2. Пухир С. Т. Державний фонд регіонального розвитку: проблеми та шляхи удосконалення функціонування. Облік і фінанси. 2016. № 3. С. 159–165.
3. Опарін В. М., Пйонтко Н. Б. Державний фонд регіонального розвитку в системі фінансового вирівнювання. Фінанси України. 2017. № 7. С. 25–42.
4. Вишневський О. С. Роль державного фонду регіонального розвитку в процесі децентралізації управління. Економічний вісник Донбасу. 2016. № 2 (44). С. 70–76.
5. Білоусова О. С. Бюджетні видатки в контексті забезпечення розвитку економіки. Економіка. Фінанси. Право. 2017. № 9. С. 7–12. 
6. Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року : затв. постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 385. URL: zakon3.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF.
7. Звіт за результатами проведення моніторингу та оцінки результативності державної регіональної політики України у 2015 р. URL: www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2016/05/Zvit-za-rezultatami-realizatsiyi-derzhavnoyi-regionalnoyi-politiki-v-Ukrayini-u-2015-rotsi2.pdf.
8. Hedtkamp G. Regionalpolitik – Theoretische Begründung und Ansatzpunkte. URL: economics.rub.de/fileadmin/WIPO3/PDFs/regoek_2ws03.pdf.
9. Consolidated Version of the Treaty on the Functioning of the European Union. Official Journal of the European Union. 2008. May 9. URL: europa.eu/pol/pdf/qc320
9190enc_002.pdf.
10. Guidelines on Regional state aid for 2014–2020. Competition policy brief. 2014. Iss. 14. URL: ec.europa.eu/competition/publications/cpb/2014/014_en.pdf.
11. Transparency system for regional aid for large investment projects / European Union. URL: ec.europa.eu/competition/state_aid/register/msf_2015.pdf.
12. Neumark D., Simpson H. Place-Based Policies. NBER Working Papers. 2014. No. 20049. URL: www.nber.org/papers/w20049.
13. Regulation (EU) No 1301/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 De­cember 2013 on the European Regional Development Fund and on specific provisions concerning the Investment for growth and jobs goal and repealing Regulation (EC) No 1080/2006. URL: eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32013R1301.
14. Regulation (EU) No 1300/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 De­cember 2013 on the on the Cohesion Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1084/2006. URL: eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1300.
15. Аналіз регуляторного впливу / Антимонопольний комітет України. URL: www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/document;jsessionid=9D4D4CF9650C5917002E2434E8C05E43.app2?id=136710&schema=main.
16. Стюарт Ю., Цемнолонскіс С., Рогінська Я. Звіт про створення карти регіонального розподілу державної допомоги в Україні. Гармонізація системи державних закупівель в Україні зі стандартами ЄС. URL: eupublicprocurement.org.ua/wp-content/uploads/2014/12/Report-on-Regional-mapping-UKR.pdf.