Видається з 1995 р.
Ласкаво просимо на сайт журналу "Фінанси України". Сайт знаходиться в дослідній експлуатації.
Увійти | Зареєструватися
АКАДЕМІЯ
ФІНАНСОВОГО
УПРАВЛІННЯ
.


№ 1/2018

№ 1/2018

Fìnansi Ukr. 2018 (1): 62–71
https://doi.org/10.33763/finukr2018.01.062

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

ЯСТРЕМСЬКИЙ Олександр Іванович1

1ДННУ "Академія фінансового управління"
OrcID ID : https://orcid.org/0000-0001-9900-3612


Порівняльний аналіз інституційної складової добробуту націй


Стаття присвячена оцінкам залежності ВВП на одну особу від складових конкурентоспроможності. Особливу увагу приділено індексу якості інститутів. Аналіз проведено на підставі Глобального індексу конкурентоспроможності Все­світнього економічного форуму за 2015 р. Знайдено залежності ВВП на одну особу від індексу конкурентоспроможності; індексу якості інститутів за розгляду 23 груп країн по шість у порядку спадання ВВП на одну особу; пар опорних індексів, один із котрих є індексом якості інститутів. Оцінювалася залежність як безпосередньо ВВП на одну особу від незалежних змінних, так і логарифма цього показника від незалежних змінних та від їхніх логарифмів. Якість оцінювання є задовільною, що підтверджують t-, F-статистика, ймовірності відхилення гіпотез про незначущість незалежних змінних. Розрахунки засвідчили ключову роль якості інститутів у добробуті нації.

Ключові слова:інститути, індекс конкурентоспроможності, індекс якості інститутів, кореляція, t-статистика, F-статистика, коефіцієнт детермінації

JEL: C21, C43, E61, F01, O10, P30


Ястремський О. І. Порівняльний аналіз інституційної складової добробуту націй / О. І. Ястремський // Фінанси України. - 2018. - № 1. - C. 62-71.

Оригінал cтатті українською мовою (cтор. 62 - 71) ЗавантажитиЗавантажень : 477
1. Sachs J. D. The Transition at Mid Decade. American Economic Review. 1996. No. 86 (2), May. P. 128–133.
2. Selowsky M., Ricardo M. Policy Performance and Output Growth in the Transition Economies. American Economic Review. 1997. No. 87 (2), May. P. 349–353.
3. Transition Report 1997 / European Bank for Reconstruction and Development. URL: www.ebrd.com/documents/comms-and-bis/pdf-annual-report-1997-english.pdf.
4. The Global Competitiveness Report 2016–2017 / World Economic Forum. URL: http://
www3.weforum.org/docs/GCR2016-2017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport­
2016-2017_FINAL.pdf.
5. Guriev S., Zhuravskaya E. (Un)Happiness in Transition. Journal of Economic Perspectives. 2009. Vol. 23 (2). P. 143–168.
doi.org/10.1257/089533009788430535
6. Guriev S., Sonin K. Dictators and Oligarchs: A Dynamic Theory of Contested Property Rights. Journal of Public Economics. 2009. Vol. 93. P. 1–13.
doi.org/10.1016/j.jpubeco.2008.07.003
7. Guriev S., Yakovlev E., Zhuravskaya E. Interest Group Politics in a Federation. Journal of Public Economics. 2010. Vol. 94 (9-10). P. 730–748.
doi.org/10.1016/j.jpubeco.2010.04.004
8. Guriev S., Rachinsky A. The Role of Oligarchs in Russian Capitalism. Journal of Economic Perspectives. 2005. Vol. 19. No. 1. P. 131–150.
doi.org/10.1257/0895330053147994
9. Guriev S., Treisman D. How Modern Dictators Survive: An Informational Theory of the New Authoritarianism. NBER Working Paper. 2015. No. 21136, April. P. 1–43.
10. The impact of transition on well-being. Transition Report 2016-17. P. 30–43. URL: www.ebrd.com/transition-report.
11. Growth Slowdowns and the Middle-Income Trap / S. Aiyar et al. IMF Working Paper. 2013. No. WP/13/71. URL: www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2013/wp1371.pdf.
12. Затонацька Т. Г., Мартинович Д. Є. Інституційне забезпечення публічних закупівель та їх вплив на зростання національної економіки. Фінанси України. 2017. № 4. С. 94–103.
13. Ястремський О. І. Оцінка впливу якості інститутів на ВВП на особу. Економічний простір. 2017. № 8. C. 98–106.
14. Knopov P. S., Sergienko I. V. Some scientific results of Yu. M. Ermoliev and his school in modern stochastic optimization theory. Cybernetics and System Analysis. 2011. No. 6. P. 835–853.
doi.org/10.1007/s10559-011-9363-x