Видається з 1995 р.
Ласкаво просимо на сайт журналу "Фінанси України". Сайт знаходиться в дослідній експлуатації.
Увійти | Зареєструватися
АКАДЕМІЯ
ФІНАНСОВОГО
УПРАВЛІННЯ
.


№ 1/2018

№ 1/2018

Fìnansi Ukr. 2018 (1): 72–87

БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА

ЮШКО Сергій Васильович1

1Харківський національний економічний університет
OrcID ID : https://orcid.org/0000-0001-6323-7687


Роль місцевих податків і зборів у формуванні доходів бюджетів місцевого самоврядування


Самостійність і незалежність місцевих бюджетів, закріплені в Бюджетному кодексі України, можливі лише за умови належного забезпечення органів влади відповідними джерелами доходів, важливе місце серед яких мали би посідати місцеві податки та збори. У статті проаналізовано склад і структуру місцевих податків та зборів на кожному етапі становлення системи місцевого оподаткування в Україні, названо найбільш фіскально значимі платежі. Визначено причини нарощування надходжень від місцевих податків і зборів у доходах місцевих бюджетів починаючи з 2011 р. та розкрито наслідки перенесення окремих платежів із групи загальнодержавних до групи місцевих у контексті їх впливу на формування доходів бюджетів. Наголошено на ймовірності виникнення ризиків порушення стабільності дохідної бази адміністративно-територіальних одиниць в умовах скасування з 2011 р. законодавчої норми про обов’язковість зарахування місцевих податків і зборів до доходів місцевих бюджетів, а також неприпустимості обмеження прав місцевих рад у ході реалізації ними власних повноважень щодо запровадження й адміністрування на ввірених їм територіях місцевих податків і зборів.

Ключові слова:місцеві податки і збори, місцеві бюджети, бюджети місцевого самоврядування, доходи місцевих бюджетів, автономія місцевого самоврядування

JEL: Н21, Н71


Юшко С. В. Роль місцевих податків і зборів у формуванні доходів бюджетів місцевого самоврядування / С. В. Юшко // Фінанси України. - 2018. - № 1. - C. 72-87.

Оригінал cтатті українською мовою (cтор. 72 - 87) ЗавантажитиЗавантажень : 520
1. Бюджетна політика у контексті стратегії соціально-економічного розвитку України : у 6 т. Т. 3: Розвиток системи податків як основи зміцнення державних фінансів / Н.-д. фін. ін-т при М-ві фінансів України. Київ : НДФІ, 2004. 306 с.
2. Бойко А. О., Миронова А. М. Роль місцевих податків і зборів у формуванні місцевого бюджету. Молодий вчений. 2016. № 4 (31). С. 19–24.
3. Бондарук Т. Г. Зарубіжний досвід місцевого оподаткування та можливості його застосування в Україні. Збірник наукових праць Національного університету ДПС України. 2011. № 1. С. 56–66.
4. Волохова М. П. Сучасний стан та напрями вдосконалення справляння місцевих податків і зборів України. Економічні інновації. 2014. Вип. 57. С. 62–71.
5. Диверсифікація доходів місцевих бюджетів : монографія / І. О. Луніна та ін. ; за ред. І. О. Луніної ; НАН України, Ін-т економіки та прогнозування. Київ, 2010. 320 с.
6. Про місцеві податки і збори : декрет Кабінету Міністрів України від 20.05.1993 № 56-93. URL: zakon3.rada.gov.ua/laws/show/56-93.
7. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI. URL: zakon5.rada. gov.ua/laws/show/2755-17/print1445579913430515.
8. Юшко С. В. Організація міжбюджетних відносин в Україні: стан, проблеми і перспективи. Фінанси України. 2009. № 1. С. 86–97.
9. Про систему оподаткування : закон України від 25.06.1991 № 1251-XII. URL: zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1251-12.
10. Про місцеве самоврядування в Україні : закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР. URL: zakon3.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр.
11. Теремецький В. І. Правовий вимір фіскальної функції органів місцевого самоврядування. Право і безпека. 2012. № 1. С. 113–118.
12. Про Державний бюджет України на 2017 рік : закон України від 21.12.2016 № 1801-VIII. URL: zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1801-19.
13. Суперечлива позиція Вищого адміністративного суду України щодо транс­портного податку за 2015 рік: консультація фахівців української юридичної фірми WTS consulting та адвокатського об’єднання “КМ Партнери”. URL: kmp.ua/ua/analytics/infoletters/the-controversial-position-of-the-high-administrative-court-of-ukraine-in-2016/.