Видається з 1995 р.
Ласкаво просимо на сайт журналу "Фінанси України". Сайт знаходиться в дослідній експлуатації.
Увійти | Зареєструватися
АКАДЕМІЯ
ФІНАНСОВОГО
УПРАВЛІННЯ
.


№ 1/2018

№ 1/2018

Fìnansi Ukr. 2018 (1): 112–124

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

ТЕРЕЩЕНКО Олег Олександрович1, ІВАЩЕНКО Алла Іванівна2

1ДВНЗ “Київський национальний економічний університет імені Вадима Гетьмана"”
OrcID ID : https://orcid.org/0000-0001-8808-1383
2ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"


Сучасний стан і напрями інноваційного розвитку корпоративних фінансів


Практична квінтесенція корпоративних фінансів як науки полягає в технологічній підтримці прийняття фінансових рішень. Тому ключовим завданням наукових досліджень у сфері корпоративних фінансів має бути обґрунтування новітніх інструментів і методів прийняття фінансових рішень у корпоративному секторі економіки, зокрема визначення найприйнятніших форм та методів фінансування підприємств, формулювання критеріїв ефективного вкладення капіталу, розроблення адекватних інструментів оцінки фінансово-інвестиційних ризиків. Із метою виявлення ключових тенденцій розвитку корпоративних фінансів в Україні з погляду глобальних трендів у відповідній царині в Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана було проведено міжнародну науково-практичну конференцію на тему “Корпоративні фінанси: проблеми та перспективи інноваційного розвитку”. В пропонованій статті висвітлено основні вис­новки цього наукового форуму, сформульовано ключові виклики, котрі постають перед корпоративними фінансами в нашій державі з огляду на світові тренди. Систематизовано особливості еволюції корпоративних фінансів на ринках, що розвиваються (до яких належить і Україна), виявлено канали впливу окремих ланок віт­чизняної фінансової системи на діяльність підприємств та обґрунтовано інструментарій підвищення ефективності фінансового менеджменту в корпоративному секторі економіки.

Ключові слова:корпоративні фінанси, інноваційний розвиток, фінансовий конт­ролінг, ставка витрат на капітал, вартісно-орієнтоване управління, деформована модель корпоративних фінансів, інвестиційна гіпергнучкість

JEL: O11, O29, O31


Терещенко О. О. Сучасний стан і напрями інноваційного розвитку корпоративних фінансів / О. О. Терещенко, А. І. Іващенко // Фінанси України. - 2018. - № 1. - C. 112-124.

Оригінал cтатті українською мовою (cтор. 112 - 124) ЗавантажитиЗавантажень : 684
1. Gutenberg E. Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre, Bd. 3, die Finanzen, 8. Aufl., Berlin. 1987. S. 3.
2. Die Zukunft des CFO im Mittelstand / Deloitee, 2009. URL: www2.deloitte.com/.
3. Єфименко Т. І., Жук В. М., Ловінська Л. Г. Інформація в антикризовому управлінні: глобальний аспект стандартизації обліку та фінансової звітності. Київ : ДННУ “Акад. фін. управління”, 2015. 400 с.