Видається з 1995 р.
Ласкаво просимо на сайт журналу "Фінанси України". Сайт знаходиться в дослідній експлуатації.
Увійти | Зареєструватися
АКАДЕМІЯ
ФІНАНСОВОГО
УПРАВЛІННЯ
.


№ 7/2018

№ 7/2018

Fìnansi Ukr. 2018 (7): 64–80

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

СТЕПАНОВА Олена Вікторівна1

1Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України


Фінансування охорони здоров’я та фіскальна стійкість


У статті досліджено взаємозв’язки фінансування системи охорони здоров’я й фіскальної стійкості. Показано, що протягом останніх двох десятиліть витрати на охорону здоров’я в більшості країн світу стрімко зросли внаслідок зміни демографічної структури. Окреслено підходи до визначення фіскальної стійкості урядовими установами деяких країн та впливу державного фінансування охорони здоров’я. Наведено принципи розрахунку індикаторів фіскальної стійкості відповідно до методології Єврокомісії. На цій основі проаналізовано вплив збільшення бюджетних витрат на охорону здоров’я в Україні на стійкість державних фінансів за різними сценарними прогнозами. Обчислено середньострокову (S1) і довгострокову (S2) фіскальну стійкість із урахуванням зміни віково-залежних витрат на охорону здоров’я. Обґрунтовано, що збільшення таких витрат, зумовлене старінням населення в Україні, істотно позначатиметься на фіскальній стійкості в середньо- й довгостроковій перспективах. Запропоновано запровадити в Україні на постійній основі діагностику, моніторинг стійкості системи державних фінансів та визначення потенційних викликів її стійкості в частині фінансування охорони здоров’я.

Ключові слова:державні фінанси, фіскальна стійкість, система охорони здоров’я, зростання витрат на охорону здоров’я, демографічна структура, довголіття, старіння населення

JEL: H51, H68, E62


Степанова О. В. Фінансування охорони здоров’я та фіскальна стійкість / О. В. Степанова // Фінанси України. - 2018. - № 7. - C. 64-80.

Оригінал cтатті українською мовою (cтор. 64 - 80) ЗавантажитиЗавантажень : 130
1. Пикетти Т. Капитал в XXI веке. М. : Ад Маргинем Пресс, 2015. 592 с.
2. Про схвалення Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я : розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 1013-р. URL: zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1013-2016-%D1%80.
3. Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення : закон України від 19.10.2017 № 2168-VIII. URL: zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2168-19.
4. Боргова стійкість державних фінансів / за ред. Т. І. Єфименко, С. А. Єрохіна, Т. П. Богдан. Київ : ДННУ “Акад. фін. управління”, 2014. 712 с.
5. Єфименко Т. І. Фіскальна та монетарна безпека національної економіки ; ДННУ “Акад. фін. управління”. Київ, 2016. 447 с.
6. Гасанов С. С., Кудряшов В. П., Балакін Р. Л. Формування системи індикаторів фінансової стійкості сектору загального державного управління. Фінанси України. 2012. № 9. C. 18–36. URL: finukr.org.ua/docs/FU_12_09_018_uk.pdf.
7. Гасанов С. С., Кудряшов В. П., Балакін Р. Л. Реформування фіскальної системи України у контексті євроінтеграційних процесів. Фінанси України. 2015. № 5. С. 16–38. URL: nbuv.gov.ua/j-pdf/Fu_2015_5_4.pdf.
8. Науково-методичні засади статистичного аналізу стійкості державних фінансів / С. С. Гасанов, М. В. Пугачова, Л. О. Ященко та ін. Київ : ДННУ “Акад. фін. управління”, 2013. 524 с.
9. Гасанов С. С., Кудряшов В. П., Балакін Р. Л. Зарубіжний досвід забезпечення прозорості операцій у фіскальній сфері та його використання в Україні. Фінанси України. 2015. № 11. C. 22–42. URL: finukr.org.ua/docs/FU_15_11_022_uk.pdf.
10. Богдан І. В. Стійкість державних фінансів України та оцінка фіскального розриву на період до 2020 року. Фінанси України. 2015. № 9. C. 61–77. URL: finukr.org.ua/docs/FU_15_09_061_uk.pdf.
11. Богдан І. В., Яра Т. Ю., Коноваленко Д. В. Діагностика стану сектору загальнодержавного управління України. Фінанси України. 2016. № 4. C. 27–49. URL: finukr.org.ua/docs/FU_16_04_027_uk.pdf.
12. К вопросу о финансовой устойчивости в системах здравоохранения / С. Томсон, Т. Фобистер, Дж. Кутцин и др. Копенгаген : ВОЗ, 2010. URL: www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/76042/E93058R.pdf.
13. Fiscal sustainability of health systems: bridging health and finance perspectives. Paris : OECD Publishing, 2015. URL: www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/fiscal-sustainability-of-health-systems_9789264233386-en.
14. Joint Report on Health Care and Long-Term Care Systems and Fiscal Sustainability / European Commission. URL: ec.europa.eu/economy_finance/publications/.
15. World Population Prospects: the 2017 revision, key findings and advance tables. URL: esa.un.org/unpd/wpp/Publications/Files/WPP2017_KeyFindings.pdf.
16. Licchetta M., Stelmach M. Fiscal sustainability and public spending on health. 2016. URL: budgetresponsibility.org.uk/docs/dlm_uploads/Health-FSAP.pdf.
17. The 2017 Long-Term Budget Outlook / Congressional Budget Office USA. URL: www.cbo.gov/system/files/115th-congress-2017-2018/reports/52480-ltbo.pdf.
18. Fiscal Sustainability Report 2017 / Office of the Parliamentary Budget Officer. URL: www.pbo-dpb.gc.ca/web/default/files/Documents/Reports/2017/FSR%20Oct%202017/FSR_2017_FINAL_EN.pdf.
19. Ebert W. The German Fiscal Sustainability Report – Rationale, Methodology, Long-Term Policy. URL: www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Oeffentliche_Finanzen/Tragfaehige_Staatsfinanzen/2016-11-07-deutsch-koreanisches-expertenforum-anlage.pdf?__blob=publicationFile&v=3.
20. Auerbach A. J., Gorodnichenko Y. Fiscal Stimulus and Fiscal Sustainability. NBER Working Paper. 2017. No. 23789. URL: www.nber.org/papers/w23789.
21. Blanchard O. J., Das M. A New Index of External Debt Sustainability. PIIE Working Paper. 2017. No. 17-13. URL: piie.com/system/files/documents/wp17-13.pdf.
22. Elmendorf D., Sheiner L. Federal Budget Policy with an Aging Population and Persistently Low Interest Rates. Journal of Economic Perspectives. 2017. No. 31 (3). P. 175–194. URL: www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/02/wp18_elmendorf-sheiner_final.pdf.
23. Aldama P. Fiscal Policy in the US: Sustainable After All? : Documents de Travail de l\'OFCE / Observatoire Francais des Conjonctures Economiques. 2017. URL: afse2018.sciencesconf.org/191256/document.
24. Sustainable Health Systems Visions, Strategies, Critical Uncertainties and Scenarios Healthcare Industry : A report from the World Economic Forum. Geneva : WEF ; McKinsey & Company, 2013. URL: ec.europa.eu/eip/ageing/sites/eipaha/files/library/510bab
2281b45_WEF_SustainableHealthSystems_Report_2013.pdf.
25. The Financial Sustainability of Health Systems. A Case for Change / World Economic Forum. 2012. URL: www3.weforum.org/docs/WEF_HE_SustainabilityHealthSystems_
Report_2012.pdf.
26. Understanding the Financial Report of the United States Government / U.S. Govern­ment Accountability Office. URL: www.gao.gov/assets/700/690105.pdf.
27. National Health Expenditures 2016: Highlights. URL: www.cms.gov/Research-Statistics-Data-and-Systems/Statistics-Trends-and-Reports/NationalHealthExpendData/
Downloads/highlights.pdf.
28. Orszag P. CBO Testimony. Growth in Health Care Costs before the Committee on the Budget. USA. 2008. URL: www.cbo.gov/sites/default/files/cbofiles/ftpdocs/89xx/doc8948/01-31-healthtestimony.pdf.
29. Fiscal Sustainability Report 2015. European Economy Institutional Papers. 2016. No. 018. URL: ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/ip018_en_2.pdf.
30. Debt Sustainability Monitor 2017. European Economy Institutional Papers. 2018. No. 071. URL: ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip071_en.pdf.
31. World Population Prospects: The 2017 Revision, custom data acquired via website / United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. 2017. URL: esa.un.org/unpd/wpp/.
32. World Economic Outlook. 2018. April. IMF Data Mapper. URL: www.imf.org/external/datamapper/datasets/WEO.
33. Розподіл постійного населення за статтю, віковими групами у 2002–2017 рр. / Держ. служба статистики України. URL: database.ukrcensus.gov.ua/MULT/Dialog/statfile_c.asp.
34. Про затвердження формули розподілу обсягу медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам : постанова Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 № 618. URL: zakon5.rada.gov.ua/laws/show/618-2015-%D0%BF.
35. Демографічні прогнози Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Пту­хи НАН України. URL: www.idss.org.ua/monografii/popforecast2014.rar.