Видається з 1995 р.
Ласкаво просимо на сайт журналу "Фінанси України". Сайт знаходиться в дослідній експлуатації.
Увійти | Зареєструватися
АКАДЕМІЯ
ФІНАНСОВОГО
УПРАВЛІННЯ
.


№ 11/2018

№ 11/2018

Fìnansi Ukr. 2018 (11): 39–53
https://doi.org/10.33763/finukr2018.11.039

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ФІНАНСАМИ

ІВАНИЦЬКА Ольга Михайлівна1, КОЩУК Тетяна Василівна2

1НТУ України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
OrcID ID : https://orcid.org/0000-0001-5505-8849
2ДННУ “Академія фінансового управління”
OrcID ID : https://orcid.org/0000-0003-1013-4603


Застосування рекомендацій МВФ і міжнародного досвіду в практиці управління фіскальними ризиками


У статті наведено результати аналізу міжнародних документів, розроб­лених із метою врегулювання питань, пов’язаних із управлінням фіскальними ризиками, зокрема звіту МВФ “Аналіз та управління фіскальними ризиками – найкращі практики”. Розглянуто рекомендації міжнародних організацій щодо вжиття стратегічних і тактичних заходів для управління такими ризиками, а також забезпечення дотримання вимог стосовно оприлюднення звітів про ці ризики. Встановлено, що при розробленні стратегії управління фіскальними ризиками потрібно визначити всю сукупність їх джерел за групами, обґрунтувати використання інструментів пом’якшення ризиків, бюджетне забезпечення ризиків, які недоцільно пом’якшувати, або врахування ризиків при окресленні цілей податково-бюджетної політики. Показано, що в процесі управління фіскальними ризиками доцільно створити централізований орган нагляду та організувати контроль таких ризиків. Наведено досвід низки країн (Австралії, Бразилії, Нідерландів, Сербії, Філіппін, Фінляндії), котрі досягли успіхів в управлінні цими ризиками й оприлюдненні відповідних звітів. Визначено напрями розвитку системи управління фіскальними ризиками для України.

Ключові слова:фіскальні ризики, управління фіскальними ризиками, фінансова вразливість, рекомендації МВФ, ідентифікація фіскальних ризиків, матеріалізація ризиків

JEL: F61, G28, O23


Іваницька О. М. Застосування рекомендацій МВФ і міжнародного досвіду в практиці управління фіскальними ризиками / О. М. Іваницька, Т. В. Кощук // Фінанси України. - 2018. - № 11. - C. 39-53.

Оригінал cтатті українською мовою (cтор. 39 - 53) ЗавантажитиЗавантажень : 1035
1. Богдан І. В., Яра Т. Ю., Коноваленко Д. В. Діагностика стану сектору загального державного управління України. Фінанси України. 2016. № 4. С. 27–49.
2. Гасанов С. С., Кудряшов В. П. Обмеження дефіциту бюджету в умовах фіскальних ризиків. Наукові праці НДФІ. 2015. № 3. С. 5–14.
3. Гасанов С. С. Фіскальні ризики та фіскальне таргетування в системі управління державними фінансами за умов інституціональної невизначеності. Наукові праці НДФІ. 2017. № 2. С. 5–24.
4. Єфименко Т. І. Фіскальний простір антикризового регулювання : монографія / ДННУ “Акад. фін. упр.”. Київ, 2012. 332 с.
5. Єфименко Т. І. Фіскальний простір i стабілізація державних фінансів. Фінанси України. 2017. № 9. C. 7–28.
6. Луніна І. О. Ризики довгострокової платоспроможності держави. Фінанси України. 2017. № 4. С. 7–20.
7. Іваницька О. М., Кощук Т. В. Управління фіскальними ризиками, пов’язаними з діяльністю державних підприємств в Україні. Фінанси України. 2017. № 2. С. 64–80.
8. Іваницька О. М., Кощук Т. В. Методологічні засади ідентифікації фіскальних ризиків. Фінанси України. 2018. № 6. С. 45–57.
9. Проскура В. Ф., Білак Р. Г. Методологічні підходи до управління ризиками. Економіка і суспільство. 2017. Вип. 9. URL: economyandsociety.in.ua/journal/9_ukr/102.pdf.
10. Analyzing and Managing Fiscal Risks – Best Practices / IMF. 2016, June. URL: www.imf.org/external/np/pp/eng/2016/050416.pdf.
11. Cangiano M. Disclosing and Managing Fiscal Risks. Rome, February 6-8, 2017. URL: www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Comunicazione/Workshop-e-convegni/Seminario_2017-02-6_8/04_-_Disclosing_and_Managing_Fiscal_Risks_-_Cangiano.pdf.
12. Fiscal risks: sources, disclosure, and management / A. Cebotari et al. (eds.) ; Fiscal Affairs Dept. Washington, D. C. : International Monetary Fund, 2008. URL: www.imf.org/external/pubs/ft/dp/2009/dp0901.pdf.
13. Cebotari A. Contingent Liabilities: Issues and Practice. IMF Working Paper. 2008. No. 245. URL: www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2008/wp08245.pdf.
14. What should our Fiscal risks report cover? OBR Discussion Paper. 2016. No. 2. Oct. URL: obr.uk/docs/dlm_uploads/Fiscal-risks-discussion-paper-1.pdf.
15. Guillermo J., Murillo V. The Brazilian Federal Budgetary Process. Minerva Program. Spring 2011 / The George Washington University, IBI – The Institute of Brazilian Business&
Public Management Issues. URL: www2.gwu.edu/~ibi/minerva/Spring2011/Juan_Murillo.pdf.
16. The Government finances shock proof : A risk analysis of the Dutch public finances, Ministry of Finance (Netherlands), 2011. URL: www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjr56vM_bDeAhUBFywKHe5PAfQQFjAAegQICRAC&url=https%3A%2F%2Fenglish.dsta.nl%2Fbinaries%2Fdsta-english%2Fdocuments%2Fpublication%2F2011%2F09%2F16%2Fthe-government-finances-shock-proof%2Fthe-government-finances-shock-proof.pdf&usg=AOvVaw22bF3tpnGjdCZwYR6A9H0B.
17. General Government Fiscal Plan 2016–2019, Ministry of Finance, Finland, April 2015.
18. Fiscal Responsibility Law. URL: www.v-brazil.com/government/laws/LRF.html.