Видається з 1995 р.
Ласкаво просимо на сайт журналу "Фінанси України". Сайт знаходиться в дослідній експлуатації.
Увійти | Зареєструватися
АКАДЕМІЯ
ФІНАНСОВОГО
УПРАВЛІННЯ
.


№ 3/2019

№ 3/2019

Fìnansi Ukr. 2019 (3): 37–55
https://doi.org/10.33763/finukr2019.03.037

МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ

ГАСАНОВ Сергій Станіславович1, КУДРЯШОВ Василь Павлович2, БАЛАКІН Роберт Леонідович3

1 ДННУ “Академія фінансового управління”
OrcID ID : https://orcid.org/0000-0002-7454-0419
2ДННУ “Академія фінансового управління”
OrcID ID : https://orcid.org/0000-0003-4801-3620
3ДННУ “Академія фінансового управління”
OrcID ID : https://orcid.org/0000-0001-6431-6635


Наднаціональні фіскальні правила та координація бюджетної політики в Європейському Союзі


У статті розкрито питання застосування фіскальних правил у ЄС на наднаціональному рівні та їх значення для координації бюджетної політики країн-членів із метою дотримання загальних пріоритетів Співтовариства, підтримання стійкого стану державних фінансів та відповідного економічного й соціального розвитку. Визначено засади вдосконалення наднаціональних фіскальних правил у післякризовий період. Окрему увагу приділено формуванню механізмів їх забезпечення та їхній ролі у національній фіскальній політиці. Висвітлено особливості використання таких правил для спрямування фіскальної політики на недопущення дисбалансів, моніторинг дотримання бюджетної дисципліни, а також запобігання загостренню фіскальних ризиків. Зазначено, що невід’ємною складовою застосування фіскальних правил є підвищення транспарентності фіскальних операцій та доступності інформації для громадськості. Окреслено зміни, що відбуваються в посткризовий період у використанні механізмів імплементації таких правил. Зроб­лено акцент на відновленні фіскальної стійкості (в рамках процедури надмірного дефіциту), а також на запровадженні незалежних фіскальних інститутів, діяльність яких націлена на підвищення результативності фіскальних правил.

Ключові слова:фіскальні правила, координація бюджетної політики, фіскальні ризики, моніторинг застосування фіскальних правил, транспарентність бюджетних операцій, процедура надмірного дефіциту, незалежні фіскальні інститути

JEL: F53, F55, H77, H87


Гасанов С. С. Наднаціональні фіскальні правила та координація бюджетної політики в Європейському Союзі / С. С. Гасанов, В. П. Кудряшов, Р. Л. Балакін // Фінанси України. - 2019. - № 3. - C. 37-55.

Оригінал cтатті українською мовою (cтор. 37 - 55) ЗавантажитиЗавантажень : 316
1. Угода про асоціацію Україна – ЄС: дороговказ реформ. URL: www.kas.de/wf/doc/kas_32048-1522-13-30.pdf.
2. Богдан Т. П. Координація фіскальної політики та механізми обмеження держав­ного боргу й дефіциту в ЄС. Фінанси України. 2018. № 3. C. 24–42.
3. Iefymenko Т. Fiscal reforms and sustainable development in Ukraine. Фінанси України. 2016. № 3. С. 7–14.
4. Консолідація державних фінансів України : кол. моногр. / за ред. І. О. Луніної ; НАН України, ДУ “Ін-т екон. та прогнозув.”. Київ, 2017. 344 с. URL: icf.org.ua/docs/mg/288.pdf.
5. Соколовська А. М. Шляхи реформування податкової системи України. Фінанси України. 2014. № 12. С. 103–121.
6. Aristovnik A., Meze M. The impact of supranational fiscal rules on public finance: the case of EMU member states. Global Business and Economics Review. 2017. Vol. 19, No. 1. P. 38–53. doi.org/10.1504/GBER.2017.080781.
7. Doray-Demers P., Foucault M. The politics of fiscal rules within the European Union: a dynamic analysis of fiscal rules stringency. Journal of European Public Policy. 2017. Vol. 24. Iss. 6, P. 852–870. doi.org/10.1080/13501763.2017.1296883.
8. Furceri D., Zdzienicka M. The euro area crisis: need for a supranational fiscal risk sharing mechanism? IMF Working Paper. 2013. WP/13/198. URL: www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2013/wp13198.pdf.
9. Eyraud L., Gaspar V., Poghosyan T. Fiscal Politics in the Euro Area. IMF Working Paper. 2017. No. 17/18. URL: ssrn.com/abstract=2938319.
10. Krogstrup S., Wyplosz C. A common pool theory of supranational deficit ceilings. European Economic Review. 2010. Vol. 54 (2). P. 269–278. doi.org/10.1016/j.euroecorev.
2009.06.010.
11. Darvas Z., Martin P., Ragot X. European fiscal rules require a major overhaul. Bruegel Policy Contribution. 2018. Iss. 18. URL: bruegel.org/wp-content/uploads/2018/
10/PC-18_2018.pdf.
12. Consolidated Version of the Treaty on European Union. Official Journal of the European Union. 2010. C 83. Vol. 53. 30 March. 400 p. URL: eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=OJ%3AC%3A2010%3A083%3ATOC.
13. Fiscal Rules at a Glance / V. Lledó, S. Yoon, X. Fang et al. IMF, 2017. URL: www.imf.org/external/datamapper/fiscalrules/Fiscal%20Rules%20at%20a%20Glance%20-%20Background%20Paper.pdf.
14. Consolidated Version of the Treaty on the Functioning of the European Union. Official Journal of the European Union. 2012. C 326. 26 Oct. 390 p. URL: eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT.
15. Council Regulation (EU) No 1177/2011 of 8 November 2011 amending Regulation (EC) № 1467/97 on speeding up and clarifying the implementation of the strengthening excessive deficit procedures. Official Journal of the European Union. 2011. L 306. Vol. 54. 23 Nov. P. 33–40. URL: eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=OJ%3AL%3A2011%3A306%3ATOC.
16. European Commission. Vade Mecum on the Stability & Growth Pact. 2018 Edition. European Economy Institutional Paper. 2018. No 075, March. 220 p. URL: ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip075_en.pdf.
17. Regulation (EU) No 1173/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 November 2011 on the effective enforcement of budgetary surveillance in the euro area. Official Journal of the European Union. 2011. L 306. 23 Nov. URL: eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=OJ%3AL%3A2011%3A306%3ATOC.
18. Council Directive 2011/85/EU of 8 November 2011 on requirements for budgetary frameworks of the Member States. Official Journal of the European Union. 2011. L 306. 23 Nov. P. 43, 44.
19. Regulation (EU) No 1176/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 November 2011 on the prevention and correction of macroeconomic imbalances. Official Journal of the European Union. 2011. L 306. 23 Nov. URL: eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=OJ%3AL%3A2011%3A306%3ATOC.
20. Regulation (EU) No 1174/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 November 2011 on enforcement measures to correct excessive macroeconomic imbalances in the euro area. Official Journal of the European Union. 2011. L 306. 23 Nov. URL: eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=OJ%3AL%3A2011%3A306%3ATOC.
21. Specifications on the implementation of the Stability and Growth Pact and Guidelines on the format and content of Stability and Convergence Programmes. Brussels. 5 July 2016. 63 p. URL: ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/pdf/coc/code_of_conduct_en.pdf.
22. Regulation (EU) No 473/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on common provisions for monitoring and assessing draft budgetary plans and ensuring the correction of excessive deficit of the Member States in the euro area. Official Journal of the European Union. 2013. L 140. 27 May. 23 p. URL: eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:140:0011:0023:EN:PDF.
23. Commission Opinion of 23.10.2018 on the Draft Budgetary Plan of Italy and requesting Italy to submit a revised Draft Budgetary Plan. URL: ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/2019_dbp_opinion_it_en.pdf.
24. Independent fiscal institutions in the EU Member States. URL: ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/fiscal_governance/independent_institutions/index_en.htm.
25. The Functions and Impact of Fiscal Councils. IMF Policy Paper. 2013. July 16. 62 p. URL: www.imf.org/external/np/pp/eng/2013/071613.pdf.
26. Report from the Commission presented under Article 8 of the Treaty on Stability, Coordination and Governance in the Economic and Monetary Union. Brussels. 2017. Feb. 22. 21 p. URL: ec.europa.eu/info/sites/info/files/c20171201_en.pdf.