Видається з 1995 р.
Ласкаво просимо на сайт журналу "Фінанси України". Сайт знаходиться в дослідній експлуатації.
Увійти | Зареєструватися
АКАДЕМІЯ
ФІНАНСОВОГО
УПРАВЛІННЯ
.


№ 7/2020

№ 7/2020

Fìnansi Ukr. 2020 (7): 47–61
https://doi.org/10.33763/finukr2020.07.047

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ФІНАНСАМИ

ІВАНИЦЬКА Ольга Михайлівна1, КОЩУК Тетяна Василівна2

1НТУ України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
OrcID ID : https://orcid.org/0000-0001-5505-8849
2ДННУ “Академія фінансового управління”
OrcID ID : https://orcid.org/0000-0003-1013-4603


Управління фіскальними ризиками в умовах пандемії COVID-19


Статтю присвячено управлінню фіскальними ризиками, спричиненими пандемією COVID-19. Проаналізовано дослідження фахівців МВФ, які містять
рекомендації та застереження щодо управління державними фінансами в умовах знач­них екзогенних шоків і важкопрогнозованих дискретних фіскальних ризиків. Окреслено податкові, бюджетні й позабюджетні заходи, а також інструменти, зокрема державні гарантії та квазіфіскальні операції, до котрих вдаються уряди для розв’язання завдань, що постають через пандемію COVID-19. Аргументовано доцільність запровадження змін у оподаткуванні, які не призводитимуть до істотної розбалансованості державних фінансів, застосування специфічних процедур ухвалення рішень щодо збільшення невідкладних видатків держави й контролю їх реалізації. Наголошено на необхідності під час прийняття рішень щодо відмови від жорстких фіскальних правил дотримуватися таких підходів: порівняння ефекту, отриманого в соціально-економічній сфері, та можливості негативного впливу заходів на фіскальну стабільність; забезпечення прозорості й контролю; встановлення величини відхилення від законодавчо визначених бюджетних показників; регламентування процесів і процедур повернення до застосування правил; використання фіскально безпечних інструментів. Проаналізовано окремі положення Меморандуму про економічну та фінансову політику в межах співпраці України з МВФ.

Ключові слова:фіскальні ризики, макроекономічні шоки, наслідки COVID-19, фіскальні правила, фіскальна стабільність

JEL: E62, H21, L32


Іваницька О. М. Управління фіскальними ризиками в умовах пандемії COVID-19 / О. М. Іваницька, Т. В. Кощук // Фінанси України. - 2020. - № 7. - C. 47-61.

Оригінал cтатті українською мовою (cтор. 47 - 61) ЗавантажитиЗавантажень : 197
1. Andersen T. M. Fiscal sustainability and fiscal policy targets. Economics Working Papers. 2012. No. 15. URL: pdfs.semanticscholar.org/3980/92720fb3d0c22e0e20a99c480962f15a30c7.pdf.
2. Fiscal sustainability and policy implications for the euro area / F. Balassone , G. Langenus, B. Manzke et al. ECB Working Paper. 2009. No. 994, January. P. 1-44.
3. Fiscal sustainability in theory and practice : a handbook / C. Burnside (ed.). 2005. URL: openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/7495/396480PAPER0Fi101OFFICIAL0USE0ONLY1.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
4. Bi H. Fiscal Sustainability: A Cross-Country Analysis. Economic Review. 2017. URL: www.kansascityfed.org/~/media/files/publicat/econrev/econrevarchive/2017/4q17bi.pdf.
5. Fiscal risks: sources, disclosure, and management / Fiscal Affairs Dept. ; A. Cebotari et al. (eds). Washington, D. C. : International Monetary Fund, 2008. URL: www.imf.org/external/pubs/ft/dp/2009/dp0901.pdf.
6. Analyzing and Managing Fiscal Risks – Best Practices / IMF. June 2016. URL: www.imf.org/external/np/pp/eng/2016/050416.pdf.
7. Гасанов С. С. Фіскальні ризики та фіскальне таргетування в системі управління державними фінансами за умов інституціональної невизначеності. Наукові праці НДФІ. 2017. № 2. С. 5–24.
8. Луніна І. О. Ризики довгострокової платоспроможності держави. Фінанси України. 2017. № 4. С. 7–20.
9. Гасанов С. С., Кудряшов В. П. Обмеження дефіциту бюджету в умовах фіскальних ризиків. Наукові праці НДФІ. 2015. № 3. С. 5–14.
10. Богдан І. В., Коноваленко Д. В., Яра Т. Ю. Економіко-математичні моделі для діагностики фіскальної політики. Фінанси України. 2018. № 3. C. 43–66.
11. Іваницька О. М., Кощук Т. В. Методологічні засади ідентифікації фіскальних ризиків. Фінанси України. 2018. № 6. C. 45–57.
12. Іваницька О. М., Кощук Т. В. Застосування рекомендацій МВФ і міжнародного досвіду в практиці управління фіскальними ризиками. Фінанси України. 2018. № 11. C. 39–53.
13. Єфименко Т. І. Фіскальний простір i стабілізація державних фінансів. Фінанси України. 2017. № 9. C. 7–28.
14. Богдан Т. П. Координація фіскальної політики та механізми обмеження державного боргу й дефіциту в ЄС. Фінанси України. 2018. № 3. C. 24–42.
15. Гасанов С. С., Кудряшов В. П., Балакін Р. Л. Наднаціональні фіскальні правила та координація бюджетної політики в Європейському Союзі. Фінанси України. 2019. № 3. С. 37–55.
16. Кудряшов В. П. Управління бюджетними операціями з урахуванням фіскальних правил. Фінанси України. 2018. № 12. C. 31–51.
17. Fiscal Accountability, Transparency and Risk / IMF. August 2012. URL: www.imf.org/external/np/pp/eng/2012/080712.pdf.
18. Olden B. Fiscal Risks Analysis and Management / IMF. February 2017. URL: www.imf.org/~/media/Files/News/Seminars/IMF-JICA_Conference_020117_Olden.ashx.
19. Управление бюджетными рисками в условиях стресса государственных финансов / Э. Балибек, А. Сайег, С. Сакена и др. ; МВФ. 06.04.2020. URL: www.imf.org/en/Publications/SPROLLs/covid19-special-notes#fiscal.
20. Налоговые вопросы – общий обзор. МВФ. 06.04.2020. URL: www.imf.org/en/Publications/SPROLLs/covid19-special-notes#fiscal.
21. Wyplosz C. Fiscal Rules: Theoretical Issues and Historical Experience. Fiscal Policy after the Financial Crisis / A. Alesina, F. Giavazzi (eds). Chicago : University of Chicago Press, 2013.
22. Гбоуи У., Медас П. Бюджетные правила, оговорки об освобождении от обязательств и крупные шоки / МВФ. 29.04.2020. URL: www.imf.org/en/Publications/SPROLLs/covid19-special-notes#fiscal.
23. Контроль за исполнением бюджета в целях снижения риска коррупции в связи с расходами на борьбу с пандемией / К. Хасиани, Ю. Кошима, А. Мфомбуот, А. Сингх ; МВФ. 20.05. 2020. URL: www.imf.org/en/Publications/SPROLLs/covid19-special-notes#fiscal.
24. Україна: Лист про наміри. Меморандум про економічну та фінансову політику від 02.06.2020. URL: www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/18%20-%20Department/18%20-%20PDF/memorandum-pro-ekonomichnu-ta-finansovu-politiku-mvf-vid-02-06-2020.pdf.
25. Кощук Т. В. Теоретичні засади та досвід акцизного оподаткування новітньої продукції для споживання нікотину в країнах ЄС: висновки для України. Фінанси України. 2020. № 2. C. 38–54.