Видається з 1995 р.
Ласкаво просимо на сайт журналу "Фінанси України". Сайт знаходиться в дослідній експлуатації.
Увійти | Зареєструватися
АКАДЕМІЯ
ФІНАНСОВОГО
УПРАВЛІННЯ
.


№ 10/2012

№ 10/2012

Fìnansi Ukr. 2012 (10): 84–96

ОБЛІК ТА АУДИТ

ЛОВІНСЬКА Людмила Геннадіївна1, КАЛЮГА Євгенія Василівна2

1ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"
OrcID ID : https://orcid.org/0000-0001-5427-7185
2Національний університет біоресурсів і природокористування України


Застосування методу нарахування в контексті реформування бухгалтерського обліку державного сектору


Розглянуто одне з ключових питань реформування бухгалтерського обліку в бюджетній сфері — упровадження методу нарахування. Проведено аналіз теоретичних аспектів методів визначення фінансових результатів: касового та нарахування, узагальнено практику окремих держав щодо їх використання. Визначено місце методу нарахування в Національних положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку в державному секторі, Міжнародних стандартах фінансової звітності для державного сектору, а також у бюджетній класифікації та Єдиному плані рахунків бухгалтерського обліку.

Ключові слова:бухгалтерський облік у державному секторі, метод нарахування, касовий метод, МСФЗДС, НП(С)БОДС, бюджетна класифікація, Єдиний план рахунків бухгалтерського обліку.


Ловінська Л. Г. Застосування методу нарахування в контексті реформування бухгалтерського обліку державного сектору / Л. Г. Ловінська, Є. В. Калюга // Фінанси України. - 2012. - № 10. - C. 84-96.

Оригінал cтатті українською мовою (cтор. 84 - 96) ЗавантажитиЗавантажень : 706