Видається з 1995 р.
Ласкаво просимо на сайт журналу "Фінанси України". Сайт знаходиться в дослідній експлуатації.
Увійти | Зареєструватися
АКАДЕМІЯ
ФІНАНСОВОГО
УПРАВЛІННЯ
.

ЖУРНАЛ “ФІНАНСИ УКРАЇНИ”
Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал
Державної навчально-наукової установи “Академія фінансового управління”

УДК 330       Передплатний індекс журналу в каталозі видань України – 74580        ISSN 2522-4662 (Online)
                                                                                                                                          ISSN 2305-7645 (Print)


Заснований у 1995 р.                                                                                                                Щомісячне видання

Засновник і видавець: ДННУ “Академія фінансового управління”
(Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
КВ № 22273-12173 ПР від 12.09.2016)

 

Журнал “Фінанси України” внесено до Переліку наукових фахових видань України (наказ Міністерства освіти і науки України 24.09.2020 № 1188), категорія “Б”; економічні спеціальності – 051, 071, 072, 073, 076, 281, 292.

Журнал зареєстровано 29 жовтня 2012 року в Міжнародному центрі періодичних видань (ISSN International Centre), м. Париж.

Агентством CrossRef надаються цифрові ідентифікатори DOI науковим публікаціям журналу. Журналу присвоєно індекс 10.33763/finukr.

Журнал зареєстрований у міжнародних наукометричних базах Google Scholar, Research Bible, Index Copernicus ICI World Journals.

Номери журналу перебувають у вільному доступі на сайті журналу та  в базі даних “Наукова періодика України” Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Термін затримки доступу до PDF-файлів статей журналу – шість місяців.

Голова редакційної ради: ЄФИМЕНКО Тетяна Іванівна, академік НАН України, доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України, президент ДННУ “Академія фінансового управління”.

У журналі “Фінанси України” висвітлюються актуальні наукові питання економіки й фінансів, зокрема:

 • глобальна економіка та міжнародні фінанси;
 • управління державними фінансами;
 • бюджетна, податкова, монетарна, митна політики;
 • теорія та історія економіки й фінансів;
 • фінансово-економічне регулювання;
 • фінанси соціальної сфери;
 • облік та аудит;
 • ринок фінансових послуг;
 • фінанси інституційних секторів економіки;
 • критика та бібліографія.

Видаються тематичні номери за матеріалами “круглих столів”, наукових семінарів, науково-практичних конференцій.

Редакційна колегія звертає особливу увагу на публікацію матеріалів, які відображають упровадження результатів науково-дослідних робіт у практику діяльності:

 • комітетів Верховної Ради України − при опрацюванні відповідних законопроектів;
 • Міністерства фінансів України − при виконанні Плану заходів щодо реалізації Стратегії розвитку системи управління державними фінансами;
 • Міністерства освіти і науки України − у процесі імплементації положень Законів України “Про вищу освіту” та “Про наукову і науково-технічну діяльність”.

 

Журнал “Фінанси України” орієнтований на широке коло читачів: працівників міністерств і відомств, регіональних органів державної влади та місцевого самоврядування України, керівників і фахівців усіх галузей економіки, науковців і практиків, аспірантів і студентів.