Видається з 1995 р.
Ласкаво просимо на сайт журналу "Фінанси України". Сайт знаходиться в дослідній експлуатації.
Увійти | Зареєструватися
АКАДЕМІЯ
ФІНАНСОВОГО
УПРАВЛІННЯ
.


№ 4/2015

№ 4/2015

Fìnansi Ukr. 2015 (4): 48–66

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ФІНАНСАМИ

ЛОНДАР Сергій Леонідович1, QGXOCYWVNW qgxocywvnw qgxocywvnw2

1ДНУ “Інститут освітньої аналітики”
OrcID ID : https://orcid.org/0000-0003-1838-288X
2cFRtVxVoCWr, Research ID : http://www.researcherid.com/rid/
OrcID ID : https://orcid.org/


Співробітництво України та МВФ як фактор макрофінансової стабілізації


Остання світова фінансова криза засвідчила, що високоризикове управління державним боргом може призвести до різкого погіршення економічного й фінансового стану навіть у країнах зі стабільною макроекономічною ситуацією. Країни з розбалансованою системою державних фінансів у разі погіршення стану світових фінансових ринків опиняються на межі дефолту, коли лише допомога найпотужніших фінансових організацій, таких як Міжнародний валютний фонд (МВФ), може зарадити фінансовому краху. У статті проведено аналіз, узагальнення та оцінку досвіду виходу з фінансово-економічної кризи за допомогою інструментарію МВФ таких країн, як Іспанія і Греція, та спроектовано особливості цього досвіду на можливості його використання в умовах України. Показано, що підвищення ефективності управління ризиками у сфері державного боргу в умовах кредитної підтримки від МВФ може істотно знизити ризики в інших сферах, пов’язаних із державними фінансами. Зроблено висновок, що для поліпшення ситуації у сфері управління державним боргом України в найближчий період необхідне подальше поглиблення її співробітництва з МВФ, виконання програми в рамках Механізму розширеного фінансування (EFF), а також результативне проведення консультацій із власниками українського суверенного боргу стосовно можливості його реструктуризації з метою забезпечення прийнятного рівня боргового навантаження в середньостроковій перспективі.

Ключові слова: державний борг, позики МВФ, фінансово-економічна криза, макрофінансова стабілізація.

JEL: F35, G01, H60, H63.


Лондар С. Л. Співробітництво України та МВФ як фактор макрофінансової стабілізації / С. Л. Лондар, q. q. qgxocywvnw // Фінанси України. - 2015. - № 4. - C. 48-66.

Оригінал cтатті українською мовою (cтор. 48 - 66) ЗавантажитиЗавантажень : 560
1. Показники виконання бюджету України / М-во фінансів України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/archive/main?cat_ id=77643.
2. Кредитні рейтинги боргових зобов’язань України станом на 13 лютого 2015 року / М-во фінансів України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?showHidden=1&art_id=408817&cat_id=406134&ctime=1423925083440.
3. Dor E. The exposure of European countries to Greece / E. Dor // Working Paper Series 2015-EQM-01 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.ieseg.fr/wp-content/uploads/2015-EQM-01_Dor.pdf.
4. Статті Угоди МВФ [Електронний ресурс]. — Режим доступу: zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_921/print1411067053625824.
5. IMF Lending / International Monetary Found [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.imf.org/external/np/exr/facts/howlend.htm.
6. Висновки щодо виконання Державного бюджету України за 2009 рік / Рахункова палата України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.ac-rada.gov.ua/control/main/uk/publish/article/16728123.
7. Statement by the European Commission and the European Central Bank following the second post-programme surveillance mission to Spain. 2014 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-14-315_en.htm.
8. Spain. Economic situation / European Comission [Електронний ресурс]. — Режим доступу: ec.europa.eu/economy_finance/eu/countries/spain_en.htm.
9. Focus Greece: Fiscal data revisions: Assessment & implications [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.eurobank.gr/Uploads/Reports/Greece_Macro_Note_November_15_2010.pdf.
10. Історія співпраці України з Міжнародним валютним фондом / М-во фінансів України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.minfin.gov.ua/control/publish/article/main?art_id=388292&cat_id=353172.
11. Про результати аудиту стану державного та гарантованого державою боргу за 2009 рік та аналізу тенденцій у 2010 році / Рахункова палата України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.ac-rada.gov.ua/control/main/uk/publish/category/412.