Видається з 1995 р.
Ласкаво просимо на сайт журналу "Фінанси України". Сайт знаходиться в дослідній експлуатації.
Увійти | Зареєструватися
АКАДЕМІЯ
ФІНАНСОВОГО
УПРАВЛІННЯ
.


№ 1/2016

№ 1/2016

Fìnansi Ukr. 2016 (1): 39–56
https://doi.org/10.33763/finukr2016.01.039

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ФІНАНСАМИ

ЛОНДАР Сергій Леонідович1, QGXOCYWVNW qgxocywvnw qgxocywvnw2, ВЕРЕЩАКА Іван Михайлович3

1ДНУ “Інститут освітньої аналітики”
OrcID ID : https://orcid.org/0000-0003-1838-288X
2cFRtVxVoCWr, Research ID : http://www.researcherid.com/rid/
OrcID ID : https://orcid.org/
3ДННУ "Академія фінансового управління"


Вплив реструктуризації зовнішніх боргових зобов’язань перед приватними кредиторами на боргову стійкість України


У статті досліджено можливості підвищення боргової стійкості сфери державних фінансів України після 2015 р. унаслідок реструктуризації частини зовнішнього боргу, який належить приватним кредиторам. Результатом довготривалих переговорів між національним урядом та зовнішніми кредиторами стали домовленості, котрі забезпечують зменшення суверенного й гарантованого державою боргу на 20 %, або приблизно на 3,6 млрд дол. США, що істотно поліпшує платіжний баланс України. Визначено, наскільки зміниться боргове навантаження сфери державних фінансів із урахуванням умов реструктуризації, зокрема збільшення вартості реструктуризованих боргових інструментів на 0,5 в. п., перенесення строків погашення частини державного боргу, яка не підлягає списанню, з періоду 2015—2023 рр. на 2019—2027 рр. Показано, що реалізація цих домовленостей дає змогу зробити припущення про поступове зменшення боргового навантаження. Так, за поточним сценарієм відношення державного боргу до ВВП у 2016 р. може становити 69 %, у 2017 р. — 66,6, у 2018 р. — 62,4, а в 2024 р. — 49,2 %. Разом із цим, за умови проведення боргової операції, уже на кінець 2015 р. таке співвідношення може зменшитися до 66,3 %. У межах побудованої моделі та з огляду на те, що частка гарантованого державою боргу становить 23—25 %, у 2024 р. загальне боргове навантаження на вітчизняну економіку не перевищуватиме граничний рівень у 60 %, визначений у Бюджетному кодексі України. Угода з кредиторами також відкриває шлях до досягнення важливих цілей реструктуризації, передбачених програмою співробітництва України з МВФ, зокрема генерування для сектору державних фінансів 15,3 млрд дол. США впродовж дії програми, досягнення до 2020 р. рівня відношення державного й гарантованого державою боргу до ВВП щонайбільше 71 %, скорочення у 2019—2025 рр. сукупної потреби державного бюджету у фінансуванні.

Ключові слова:державний борг, боргова стійкість, реструктуризація зовнішнього боргу України.

JEL: Н61, Н63.


Лондар С. Л. Вплив реструктуризації зовнішніх боргових зобов’язань перед приватними кредиторами на боргову стійкість України / С. Л. Лондар, q. q. qgxocywvnw, І. М. Верещака // Фінанси України. - 2016. - № 1. - C. 39-56.

Оригінал cтатті українською мовою (cтор. 39 - 56) ЗавантажитиЗавантажень : 920
1. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України : наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 29.10.2013 №1277 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: cct.com.ua/2013/29.10.2013_1277.htm.
2. Revised guidelines for public debt management / International Monetary Fund [Елект­ронний ресурс]. — Режим доступу: www.imf.org/external/np/pp/eng/2014/040114.pdf.
3. Руководящие принципы управления государственным долгом / World­bank [Елек­т­рон­ний ресурс]. — Режим доступу: treasury.worldbank.org/documents/RevisedGuidelinesforPublicDebtManagement_2014_Russian.pdf.
4. Облегчение долгового бремени / Worldbank [Електронний ресурс]. — Режим доступу: web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/BANCOMUNDIAL/EXTFAQSSPANISH/0,,contentMDK:20704223pagePK:283622piPK:3544780theSitePK:1723673,00.html.
5. Статистика зовнішнього сектору / Нац. банк України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?showHidden=1&art_id=65613&cat_ id=44446#4.
6. Аналітичні матеріали щодо державного боргу / Мін-во фінансів України [Елек­т­рон­ний ресурс]. — Режим доступу: www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/archive/main?cat_id=224493.
7. Sovereign debt restructuring / Centre for International Governance Innova­tion [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.cigionline.org/sites/default/files/cigi_paper_no.64web.pdf.
8. Про результати аналізу причин та фінансових наслідків реструктуризації зовнішніх боргових зобов’язань України перед органами управління іноземних держав — членів Паризького клубу кредиторів / Рахункова палата України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.ac-rada.gov.ua/control/main/uk/publish/article/39647?cat_id=38964.
9. База даних / IMF [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/update/02/index.htm.
10. Government Financial Statistiс / International Monetary Fund [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.imf.org/external/pubs/ft/gfs/manual/gfs.htm.
11. Strupczewski J. Euro zone agrees to lend Spain up to 100 billion euros / J. Strup­czewski [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.reuters.com/article/2012/06/10/us-eurozone-idUSBRE8530RL20120610.
12. Lynn M. Forget Greece; it’s Portugal that’ll destroy euro; One default is an accident; two is a systemic crisis / M. Lynn [Електронний ресурс]. — Режим доступу: investmentwatchblog.com/forget-greece-its-portugal-thatll-destroy-euro-one-default-is-an-accident-two-is-a-systemic-crisis/.
13. Деякі питання вчинення у 2015 році правочинів з державним боргом за державними зовнішніми запозиченнями та гарантованим державою боргом : розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.08.2015 № 859-р [Електронний ресурс]. — Режим доступу: zakon0.rada.gov.ua/laws/show/859-2015-p.
14. Звіт про виконання Програми управління державним боргом за 2012 рік / Мін-во фінансів України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=375216.
15. Звіт про виконання Програми управління державним боргом за 2013 рік / Мін-во фінансів України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/printable_article?art_id=399290.
16. Інформація про стан виконання Зведеного та Державного бюджетів України за 2014 рік / Мін-во фінансів України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=407731&cat_id=77440.
17. World Economic Outlook Database [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/01/weodata/index.aspx.
18. Ключові факти щодо угоди зі Спеціальним комітетом кредиторів / М-во фінансів України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=425499&cat_id=406607.