Видається з 1995 р.
Ласкаво просимо на сайт журналу "Фінанси України". Сайт знаходиться в дослідній експлуатації.
Увійти | Зареєструватися
АКАДЕМІЯ
ФІНАНСОВОГО
УПРАВЛІННЯ
.


№ 2/2018

№ 2/2018

Fìnansi Ukr. 2018 (2): 9–25
https://doi.org/10.33763/finukr2018.02.009

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА: ТЕОРІЯ, ПРАКТИКА, УПРАВЛІННЯ

ДАНИЛИШИН Богдан Михайлович1

1ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"
OrcID ID : https://orcid.org/0000-0002-4058-1191


Основні напрями монетарної політики України


У статті визначено, що грошово-кредитне регулювання, спрямоване лише на досягнення коротко- та середньострокових цілей, створює для економічного середовища істотні ризики й проблеми в майбутньому. У країнах, що розвиваються, звичайних, традиційних підходів у монетарній політиці не завжди може бути достатньо для забезпечення зростання економіки. Відсутність конкурентного середовища, висока матеріаломісткість та енергоємність продукції, слабка розвинутість фінансового ринку – все це стримує результативність монетарного управління, яке спирається тільки на інфляційне таргетування та лімітований набір інструментів. У застосуванні грошово-кредитних підойм регулювання центральні банки країн, що розвиваються, повинні бути достатньо гнучкими та інноваційними. Розроблення стратегії монетарної політики України, яка створюватиме ефективні засади для сталого розвитку, є викликом нашого часу.

Ключові слова:грошово-кредитне регулювання, монетарна політика, зростання економіки, ризики, інфляційне таргетування, банківській сектор, облікова ставка, кредитування, боргове навантаження, позичальники, депозити

JEL: E44, E52, H58, H60


Данилишин Б. М. Основні напрями монетарної політики України / Б. М. Данилишин // Фінанси України. - 2018. - № 2. - C. 9-25.

Оригінал cтатті українською мовою (cтор. 9 - 25) ЗавантажитиЗавантажень : 829
1. Hodgson J. M. Introduction. A Modern Reader in Institutional and Evolutionary Economics. Key Concepts / ed. by J. M. Hodgson. Cheltenham : Edward Elgar, 2002. – 240 p.
doi.org/10.4337/9781843765554.00007
2. Аджемоґлу Д., Робінсон Д. Чому нації занепадають. Походження влади, багатства та бідності / пер. з англ. і наук. ред. О. Дем’янчук. 2-ге вид., виправл. Київ : Наш формат, 2017. 440 с.
3. Насильство та суспільні порядки. Основні чинники, які впливають на хід історії / Д. Норт, Дж. Волліс, С. Вебб, Б. Вайнгаст ; пер. з англ. Т. Цимбал. Київ : Наш формат, 2017. 352 с.
4. Пікетті Т. Капітал у ХХІ столітті / пер. з англ. Н. Палій. Київ : Наш формат, 2016. 646 с.
5. Інфляційний звіт / НБУ. 2018. Січень. URL: bank.gov.ua/doccatalog/document?id=63442010.
6. Dodd-Frank Wall street reform and consumer protection act (Public Law 111-203, 111th Congress). URL: www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-111publ203/html/PLAW-111
publ203.htm.
7. Стигліц Дж. Ціна нерівності. Київ : Наш Формат, 2017.
8. Macroprudential Policy Tools and Frameworks : Progress Report to G20. 2011. 27 October. URL: www.imf.org/external/np/g20/pdf/102711.pdf.
9. IMF Loss Estimates. 2010. URL: www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2009/01/pdf/exesum.pdf (Retrieved May 1, 2010).
doi.org/10.5089/9781589068988.081
10. A new approach to financial regulation: judgement, focus and stability / HM Treasury. 2010. 26 July. URL: www.gov.uk/government/consultations/a-new-approach-to-
financial-regulation-judgement-focus-and-stability.
11. Deutsche Bundesbank. 2010. 8 October. URL: www.bundesbank.de/finanz
systemstabilitaet/fs.en.php.
12. About us / European Systematic Risk Board. URL: www.esrb.europa.eu/about/html/index.en.html.
13. Documents concerning Core Principles / Basel Committee on Banking Supervision. 1999. October. URL: www.bis.org/publ/bcbs61.pdf.
14. Basel III Monitoring Report / Basel Committee on Banking Supervision. Results of the cumulative quantitative impact study. 2017. December. URL: www.bis.org/bcbs/publ/d426.pdf.
15. Про Основні засади монетарної політики на 2016–2020 роки : постанова Правління Національного банку України від 18.08.2015 № 541. URL: bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=20985224&cat_id=68677.
16. Макроекономічні показники / Національний банк України. URL: bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=23487024&cat_id=57896.
17. Грошово-кредитна та фінансова статистика / Національний банк України. URL: bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=27843415&cat_id=44578#1.
18. Lucas R. Expectations and the Neutrality of Money. Journal of Economic Theory. 1972. No. 4. P. 103–124.
19. Guthrie G., Wright J., Yu J. Testing the expectations theory of the term structure for New Zealand. New Zealand Economic Paper. 1999. Vol. 33, No. 1. P. 93–114.
doi.org/10.1016/0022-0531(72)90142-1
20. Bernanke B. S. Speech, December. The logic of monetary policy. 2004. Vol. 2.
doi.org/10.1080/00779959909544299
21. Про інформацію : закон України від 02.10.1992 № 2657-XII. URL: zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2657-12/ed20110106.