Видається з 1995 р.
Ласкаво просимо на сайт журналу "Фінанси України". Сайт знаходиться в дослідній експлуатації.
Увійти | Зареєструватися
АКАДЕМІЯ
ФІНАНСОВОГО
УПРАВЛІННЯ
.


№ 1/2020

№ 1/2020

Fìnansi Ukr. 2020 (1): 73–82
https://doi.org/10.33763/finukr2020.01.073

БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА

ВОЗНЯК Галина Василівна1, ЖЕРЕБИЛО Ірина Владиславівна2

1ДУ “Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України”
OrcID ID : https://orcid.org/0000-0003-2001-0516
2ДВНЗ “Університет банківської справи”
OrcID ID : https://orcid.org/0000-0002-3147-9590


Формування фінансово спроможних територіальних громад: ризики децентралізації


Фінансова децентралізація, що є потужним механізмом підвищення ефективності використання бюджетних коштів та створення належних умов для забезпечення виконання місцевими органами влади й органами місцевого самоврядування своїх повноважень, здатна продукувати ризики формування фінансово неспроможних територіальних громад. У статті окреслено такі ризики, надано їх характеристику. Підкреслено, що основними серед них є: мінімізація ефективності контролю центральною владою бюджетного процесу на місцевому рівні, ефект м’яких бюджетних обмежень та надмірна орієнтація на поточне споживання, ігнорування критеріями формування спроможних громад і політизація процесу об’єднання останніх обласними радами, дублювання повноважень та посилення дисбалансів у форматі “ресурси – повноваження”, поглиблення фінансово-економічної диференціації розвитку територій. Запропоновано напрями нівелювання зазначених ризиків у частині вдосконалення нормативно-правового забезпечення, посилення контролю діяльності органів місцевого самоврядування, підвищення прозорості бюджетного процесу тощо.

Ключові слова:фінансова децентралізація, об’єднані територіальні громади, фінансова спроможність, ризики, місцеві бюджети

JEL: С23, Н77, R58


Возняк Г. В. Формування фінансово спроможних територіальних громад: ризики децентралізації / Г. В. Возняк, І. В. ЖЕРЕБИЛО // Фінанси України. - 2020. - № 1. - C. 73-82.

Оригінал cтатті українською мовою (cтор. 73 - 82) ЗавантажитиЗавантажень : 267
1. Луніна І. О. Бюджетна децентралізація: цілі та напрями реформ. Економіка України. 2014. № 11. С. 61–75.
2. Малиняк Б. С. Недоліки планування бюджетів об’єднаних територіальних громад органами місцевого самоврядування та шляхи їх усунення. Фінанси України. 2019. № 5. С. 79–96. URL: doi.org/10.33763/finukr2019.05.079.
3. Спасів Н. Я. Оцінка структурних дисбалансів доходів бюджетів об’єднаних територіальних громад. Світ фінансів. 2019. № 2. С. 73–84.
4. Опарін В. М. Домінанти та пріоритети фінансового вирівнювання в Україні. Фінанси України. 2015. № 6. С. 29–43.
5. Cantarero D., Perez Gonzalez P. Fiscal decentralization and economic growth: Evidence from Spanish regions. Public Budgeting & Finance. 2009. Vol. 29, No. 4. P. 24–44. URL: doi.org/10.1111/j.1540-5850.2009.00941.x.
6. Boex J., Edwards B. The (Mis-) Measurement of Fiscal Decentralization in Developing and Transition Countries: Accounting for Devolved and Nondevolved Local Public Sector Spending. Public Finance Review. 2016. Vol. 44 (6). P. 788–810. URL: doi.org/10.1177/
1091142115616183.
7. Fiscal Decentralisation and Inclusive Growth in Asia: OECD Fiscal Federalism Studies / ed. by J. Kim, S. Dougherty. Paris : OECD Publishing, 2019. URL: doi.org/
10.1787/25cf7545-en.
8. Prudhomme R. The Dangers of Decentralization. The World Bank Research Observer. 1995. Vol. 10 (2). Р. 201–220. URL: doi.org/10.1093/wbro/10.2.201.
9. Weingast B., Shepsle K., Johnsen C. The political economy of costs and benefits: a neo­classical approach to distributive politics. Journal of Political Economy. 1981. Vol. 89 (4). P. 642–664. URL: doi.org/10.1086/260997.
10. Саган М. Опыт децентрализации власти в Польше и ее последствия для развития регионов. URL: msps.su/files/2011/11/Opyt-decentralizacii-wlastii-w-Polshe_
MSagan.pdf.