Видається з 1995 р.
Ласкаво просимо на сайт журналу "Фінанси України". Сайт знаходиться в дослідній експлуатації.
Увійти | Зареєструватися
АКАДЕМІЯ
ФІНАНСОВОГО
УПРАВЛІННЯ
.


№ 3/2022

№ 3/2022

Fìnansi Ukr. 2022 (3): 38–52
https://doi.org/10.33763/finukr2022.03.038

МІСЦЕВІ ФІНАНСИ

ВОЗНЯК Галина Василівна1

1ДУ “Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України”
OrcID ID : https://orcid.org/0000-0003-2001-0516


Підприємницькі активи територіальних громад в умовах війни: нові виклики та проблеми управління


Вступ. Російське вторгнення в Україну спричинило виникнення соціально-економічної кризи, значну втрату активів, пошкодження інфраструктури, промислових та комунальних підприємств, розрив ланцюгів вартості тощо на фоні суттєвих економічних труднощів, зумовлених наслідками пандемії коронавірусу в Україні та світі. Умови господарювання диктують необхідність пошуку нових підходів до формування ефективної системи управління активами на місцевому рівні в умовах війни.
Метою статті є аналіз проблем управління підприємницькими активами територіальних громад України та обґрунтування напрямів їх вирішення в умовах війни.
Результати. Розглянуто сучасні проблеми управління підприємницькими активами в територіальних громадах в умовах війни. Серед них виокремлено: відсутність достовірної інформації про наявні активи в громаді; обмежені можливості та інструменти впливу і контролю громади на діяльність комунальних підприємств; неспроможність органів місцевого самоврядування забезпечувати ефективне управління підприємствами житлово-комунальної сфери через суттєве погіршення їхнього фінансово-матеріального стану; складність проведення оцінки завданих підприємствам збитків, втрати активів, списання майна, товарних цінностей, грошових коштів підприємств чи безнадійних боргів у результаті воєнних дій.
Висновки. Аргументовано, що виклики, ризики та проблеми, які загострилися в територіальних громадах, через нові обставини, необхідно миттєво враховувати, позаяк це дасть змогу стабілізувати їхню економіку, відновити роботу підприємств та забезпечити економічну стійкість. Залежно від ризику для порушення економічної стійкості запропоновано розрізняти громади з: низьким ризиком, підвищеним потенційним ризиком, у зоні бойових дій та в окупації. Запропоновано низку заходів щодо гарантування економічної стійкості громад в розрізі виокремлених типів та можливі напрями підвищення ефективності управління підприємницькими активами, що слугуватиме аналітичною базою в практиці органів місцевого самоврядування під час модернізації стратегій місцевого розвитку.

Ключові слова:підприємницькі активи, територіальні громади, війна, комунальні підприємства, управління

JEL: H70, O18, R50


Возняк Г. В. Підприємницькі активи територіальних громад в умовах війни: нові виклики та проблеми управління / Г. В. Возняк // Фінанси України. - 2022. - № 3. - C. 38-52.

Оригінал cтатті українською мовою (cтор. 38 - 52) ЗавантажитиЗавантажень : 99
1. Луценко Є. Україна втратила 564,9 млрд $ через повномасштабне вторгнення росії. 2022. 28 берез. URL: hromadske.ua/posts/ukrayina-vtratila-dollar5649-mlrd-cherez-povnomasshtabne-vtorgnennya-rosiyi.
2. Нарис про відбудову України / Т. Бекер, Б. Айхенгрін, Ю. Городніченко та ін. 2022. URL: voxukraine.org/wp-content/uploads/2022/04/Reconstruction-of-Ukraine-2022-04-05-copy-edited_Ukr.pdf.
3. Прямі втрати через руйнування та пошкодження цивільної інфраструктури, тільки ті, які задокументовані в публічних джерелах, за останній тиждень зросли на понад $5 млрд / KSE. 2022. URL: kse.ua/ua/about-the-school/news/za-ostanniy-tizhden-vtrati-naneseni-vnaslidok-ruynuvannya-ta-poshkodzhennya-infrastrukturi-ukrayini-v-hodi-viyni-zrosli-na-ponad-5-mlrd/.
4. War in the Region. Europe and Central Asia Economic Update (Spring) ./ World Bank Group. 2022. URL: openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/37268/9781464818660.pdf.
5. Kretzmann J., McKnight J. Building Communities From the Inside Out: A Path Toward Finding and Mobilizing a Community’s Assets. Chicago. IL: ACTA Publications, 1993. 376 p.
6. Причепа І. В., Кравець Н. В. Теоретичні засади управління активами підприємства. Економічний простір. 2012. № 60. С. 249–257.
7. Бутенко А. І., Лазарєва Є. В., Сараєва І. М. Методологічні аспекти визначення підприємницького потенціалу регіону. URL: msd.in.ua/metodologichni-aspekti-viznachennya-pidpriyemnickogo-potencialu-regionu/.
8. Терещенко О. О., Павловський С. В. Удосконалення фінансового механізму антикризового управління підприємством. Фінанси України. 2016. № 6. C. 108–123.
9. Кириленко О. П., Перевознюк В. В. Фінансове забезпечення підприємств водопостачання та водовідведення в умовах бюджетної децентралізації. Фінанси України. 2015. № 3. C. 88–100.
10. Assessing and strengthening budgetary security of regions and their amalgamated hromada in an unstable economy: A case for Ukraine / H. Voznyak H., O. Mulska, T. Kloba, L. Kloba. Public and Municipal Finance. 2021. Vol 10, Iss. 1. P. 138–150. URL: dx.doi.org/10.21511/pmf.10(1).2021.11.
11. Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування і районних державних адміністрацій : закон України від 17.11.2020 № 1009-IX. URL: zakon.rada.gov.ua/laws/show/1009-20#Text.
12. На захід України евакуювали 90 підприємств. Економічна правда. 2022. 27 берез. URL: www.epravda.com.ua/news/2022/03/27/684747/.
13. Дослідження українського бізнеса під час військових дій / Advanter Group, Ліга ділових клубів України. 2022. URL: drive.google.com/file/d/1E8OhWZN7Mjv4Z4q7JWjAcnkzg5u8qgcY/view.
14. Ukraine IT Report 2021 / IT Ukraine Association. URL: drive.google.com/file/d/1LujaT9pHEGhgpRRojfnlZgQikkyiIlbE/view.
15. Як українська ІТ-галузь працює попри усі перепони / IT Ukraine Association. 2022. 17 берез. URL: itukraine.org.ua/how-the-ukrainian-it-industry-is-still-standing-against-all-odds.html.
16. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV. URL: zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text.
17. Прохоров Б., Лоневський О. Як фінансування комунальних підприємств спотворює конкуренцію? 2020. 20 трав. URL: ces.org.ua/how-does-utility-financing-impairs-competition/.
18. Кунь Є. Навмисна збитковість, або Що потрібно розуміти про комунальні підприємства. 2020. 11 верес. URL: www.epravda.com.ua/columns/2020/09/11/664992/.
19. Прохоров Б. Як подолати неефективність комунальних підприємств? 2020. 28 серп. URL: ces.org.ua/municipal-enterprise-ownership-presentation/.
20. Про місцеве самоврядування в Україні : закон України від 15.03.2007 № 749-V. URL: zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text.
21. АМУ: звільнення надавачів житлово-комунальних послуг від сплати ПДВ є життєвонеобхідним. 2022. URL: www.auc.org.ua/novyna/amu-zvilnennya-nadavachiv-zhytlovo-komunalnyh-poslug-vid-splaty-pdv-ye-zhyttyevoneobhidnym.
22. Економіка України під час війни: оперативна оцінка. Вокс Україна. 2022. URL: ces.org.ua/ua-economy-in-war/.