Видається з 1995 р.
Ласкаво просимо на сайт журналу "Фінанси України". Сайт знаходиться в дослідній експлуатації.
Увійти | Зареєструватися
АКАДЕМІЯ
ФІНАНСОВОГО
УПРАВЛІННЯ
.


№ 9/2013

№ 9/2013

Fìnansi Ukr. 2013 (9): 45–59

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

ЛОНДАР Сергій Леонідович1, КОЗАРЕЗЕНКО Людмила Володимирівна

1ДНУ “Інститут освітньої аналітики”
OrcID ID : https://orcid.org/0000-0003-1838-288X


Рівень добробуту населення як складова розвитку людського потенціалу: можливості фінансового регулювання в Україні


Розглянуто причини розшарування доходів та рівень їх диференціації для населення України. На основі узагальнення міжнародного досвіду запропоновано додаткові джерела бюджетних надходжень, які можуть бути спрямовані на активізацію інвестиційної діяльності держави та підвищення рівня соціального захисту.

Ключові слова:добробут населення, ВВП на одну особу за паритетом купівельної спроможності, коефіцієнт Джині, приватизація, природна рента, податок на доходи, "принесені вітром”.

JEL: G01, H24, I31, I38.


Лондар С. Л. Рівень добробуту населення як складова розвитку людського потенціалу: можливості фінансового регулювання в Україні / С. Л. Лондар, Л. В. Козарезенко // Фінанси України. - 2013. - № 9. - C. 45-59.

Оригінал cтатті українською мовою (cтор. 45 - 59) ЗавантажитиЗавантажень : 444
1. Юрчишин В. “Зарплатні сльози”. Хто винен і що робити / В. Юрчишин [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.razumkov.org.ua/ukr/article.php?news_id=814.
2. Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2013 році : щорічне послання Президента України до Верховної Ради України. — К. : НІСД, 2013. — 576 с.
3. Людський розвиток в Україні: соціальні та демографічні чинники модернізації національної економіки : кол. моногр. / Е. М. Лібанова, О. В. Макарова, І. О. Курило та ін. ; НАН України, Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М. В. Птухи ; за ред. Е. М. Лібанової. — К., 2012. — 320 с.
4. Економіка України: національна стратегія розвитку : монографія / Л. С. Гринів, О. В. Стефанишин, Ю. М. Гончар та ін. ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; за ред. Л. С. Гринів. — Л., 2009. — 444 с.
5. Грішнова О. А. Людський капітал: формування в системі освіти і професійної підготовки : монографія / О. А. Грішнова. — К. : Знання, 2001. — 254 с.
6. Злупко С. М. Людський потенціал, зайнятість і соціальний захист населення в Україні : навч. посіб. / С. М. Злупко, Й. І. Радецький ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; за ред. М. М. Мартиняк. — Л., 2001. — 192 с.
7. Льовочкін С. В. Багатство й фіск: світова парадигма оподаткування / С. В. Льовочкін, В. М. Федосов, Г. М. Яренко // Фінанси України. — 2013. — № 4. — С. 7—26.
8. Людський потенціал: механізми збереження та розвитку : монографія / О. Ф. Новікова, О. І. Амоша, В. П. Антонюк та ін. ; НАН України, Ін-т економіки промисловості. — Донецьк, 2008. — 468 с.
9. Семів Л. К. Регіональна політика: людський вимір / Л. К. Семів ; НАН України, Ін-т регіон. досліджень. — Л., 2004. — 392 с.
10. Холод Н. М. Розподіл доходів та бідність у перехідних економіках : монографія / Н. М. Холод ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. — Л., 2009. — 442 с.
11. Рівень життя населення України / за ред. Л. М. Черенько. — К. : Консультант, 2006. — 428 с.
12. Швабій К. І. Оподаткування доходів населення: проблеми науки і практики : монографія / К. І. Швабій ; Нац. ун-т ДПС України. — Ірпінь, 2009. — 296 с.
13. Попов В. В. Стратегии экономического развития / В. В. Попов ; Нац. исслед. ун-т “Высшая школа экономики”. — М., 2011. — 336 с.
14. Рубини Н. Как я предсказал кризис: экстренный курс подготовки к будущим потрясениям / Н. Рубини, С. Мим ; пер. с англ. В. В. Ильина. — М. : Эксмо, 2011. — 384 с.
15. Стиглиц Дж. Е. Крутое пике: Америка и новый экономический порядок после глобального кризиса / Дж. Стиглиц ; пер. с англ. В. Лопатки. — М. : Эксмо, 2011. — 512 с.
16. Кириченко І. Анатомія нерівності / І. Кириченко [Електронний ресурс]. — Режим доступу: gazeta.dt.ua/SOCIETY/anatomiya_nerivnosti.html.
17. Швабій К. І. Регулятивна ефективність податку на доходи фізичних осіб в Україні / К. І. Швабій // Фінанси України. — 2013. — № 4. — С. 27—44.
18. Stiglitz J. E. Japan is a Model, not a Cautionary Tale / J. E. Stiglitz // The New York Times. — 2013. — June 9 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/people/s/joseph_e_stiglitz/index.html.
19. Швабій К. І. Довгострокова тенденція розподілу доходів населення в Україні / К. І. Швабій // Фінанси України. — 2010. — № 1. — С. 77—86.
20. Трансформація моделі економіки України. Ідеологія, протиріччя, перспективи / В. М. Геєць та ін. ; НАН України, Ін-т економіки та прогнозування ; за ред. В. М. Гейця. — К. : Логос, 1999. — 497 с.
21. Золотая сотня: полный список богатейших людей Украины [Електронний ресурс]. — Режим доступу: korrespondent.net/business/economics/1432023-zolotaya-sotnya-polnyj-spisok-bogatejshih-lyudej-ukrainy.
22. Зануда А. Майнова нерівність в Україні: гірше, ніж на “дикому Заході” / А. Зануда [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.bbc.co.uk/ukrainian /business/2012/01/120119_inequality_usa_uk_ukraine_az.shtml.
23. Deininger K. A New Data Set Measuring Income Inequality / K. Deininger, L. Squire // The World Bank Economic Review. — 1996. — Vol. 10 (3). — P. 565—591.
24. Kanbur R. Understanding the Evolution of Inequality During Transition: The Optimal Income Taxation Framework / R. Kanbur, М. Tuomala // Macroeconomic Рolicies and Poverty Reduction / ed. by A. Mody and C. Pattillo. — London : New York : Routledge, 2006. — 395 p.
25. ГоловКру виявило порушення в рекапіталізованих банках на 10 млрд грн // Дзеркало тижня. Україна [Електронний ресурс]. — Режим доступу: dt.ua /ARCHIVE/golovkru_viyavilo_porushennya_v_rekapitalizovanih_bankah_na_10_mlrd_grn.html.
26. Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава : програма економічних реформ на 2010—2014 роки [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.president.gov.ua/docs/Programa_reform_FINAL_1.pdf.
27. Chennells L. The Windfall Tax / L. Chennells // Fiscal Studies. — 1997. — Vol. 18 (3). — P. 279—291.
28. Макара О. В. Соціальноорієнтована національна економіка: теоретико-методологічні засади та механізми інституційного забезпечення : монографія / О. В. Макара ; Терноп. нац. екон. ун-т. — Луцьк : Вежа-Друк, 2012. — 415 с.
29. Venezuelan reform of Windfall Oil Price Tax: Increases Threshold Contribution [Електронний ресурс]. — Режим доступу: tmagazine.ey.com/wp-content /uploads/2013/05/2013G_CM3273_Venezuelan-reform-to-Hydrocarbons-Law-increases-threshold-of-contribution.pdf.
30. Башко В. Хто заплатить справедливу ренту за нафту / В. Башко // Економічна правда [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.epravda.com.ua /publications/2012/12/18/351426.