Видається з 1995 р.
Ласкаво просимо на сайт журналу "Фінанси України". Сайт знаходиться в дослідній експлуатації.
Увійти | Зареєструватися
АКАДЕМІЯ
ФІНАНСОВОГО
УПРАВЛІННЯ
.


№ 1/2014

№ 1/2014

Fìnansi Ukr. 2014 (1): 39–53

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ФІНАНСАМИ

ЛОНДАР Сергій Леонідович1

1ДНУ “Інститут освітньої аналітики”
OrcID ID : https://orcid.org/0000-0003-1838-288X


Європейська фіскальна консолідація: який досвід варто використати Україні?


Проаналізовано сутність заходів фіскальної консолідації в ЄС, запропонованих змінами, внесеними до Пакту стабільності та зростання в 2011 р. Як показує аналіз результатів фіскальної консолідації, вона не завжди сприяла прискоренню зростання економіки європейських країн. Водночас безпрограшною складовою залишається середньострокове бюджетне планування, котре істотно поліпшилося в тих країнах, що мали значніший економічний спад під час кризи. На основі міжнародного досвіду ідентифіковано зміст поняття “середньострокове бюджетне планування”, яке передбачає наявність п’яти взаємопов’язаних елементів: 1) стратегії економічного розвитку; 2) сформованих інститутів і процедур, що забезпечують якісне середньострокове макроекономічне й бюджетне прогнозування; 3) процедур вироблення “фіскальних правил”; 4) процедур та механізмів визначення “бюджетних лімітів” для головних розпорядників бюджетних коштів; 5) механізмів поєднання елементів “річного” й “середньострокового” в бюджетному плануванні. У разі перенесення посткризового європейського досвіду фіскальної консолідації на ґрунт української економіки необхідно врахувати низку її специфічних рис, які підвищують волатильність макроекономічних, а отже й бюджетних, показників при зовнішніх і внутрішніх фінансово-економічних впливах. Проаналізовано ряд практичних кроків владних структур із упровадження середньострокового бюджетного планування в Україні, котрі сприятимуть результативнішому використанню бюджетних інструментів для стимулювання розвитку вітчизняної економіки.

Ключові слова: фіскальна консолідація, заходи фіскальної консолідації в ЄС, середньострокове бюджетне планування.

JEL: E62, H30, H50, H60, H63


Лондар С. Л. Європейська фіскальна консолідація: який досвід варто використати Україні? / С. Л. Лондар // Фінанси України. - 2014. - № 1. - C. 39-53.

Оригінал cтатті українською мовою (cтор. 39 - 53) ЗавантажитиЗавантажень : 468
1. МВФ сократил прогнозы роста мирового ВВП [Електронний ресурс]. — Режим доступу: podrobnosti.ua/economy/2013/10/08/934886.html.
2. EU Economic governance “Six-Pack” enters into force [Електронний ресурс]. — Режим доступу: europa.eu/rapid/press-release_MEMO-11-898_en.htm.
3. Regulation of the European Parliament and European Council amending Regulation (EC) No. 1466/97 on the strengthening of budgetary surveillance and coordination of economic policies [Електронний ресурс]. — Режим доступу: eur-lex.europa.eu/LexUriServ /site/en/consleg/1997/R/01997R1466-20050727-en.pdf.
4. Council Regulation amending Regulation (EC) No. 1467/97 regarding speeding up and clarifying the implementation of the excessive deficit [Електронний ресурс]. — Режим доступу: register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st11/st11477.en11.pdf.
5. Regulation No. 1173/2011 of the European Parliament and Council Directive on the effective enforcement of budgetary surveillance in the euro area [Електронний ресурс]. — Режим доступу: eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:306:FULL:EN:PDF.
6. Council Directive 2011/85/EU on the requirements for the fiscal framework of the Member States [Електронний ресурс]. — Режим доступу: eur-lex.europa.eu /LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:306:0041:0047:EN:PDF.
7. Regulation (EU) No. 1174/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 November 2011 on establishing enforcement measures to correct excessive macroeconomic imbalances in the euro area.
8. Regulation (EU) No. 1176/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 November 2011 on the prevention and correction of macroeconomic imbalances.
9. European semester: a new architecture for the new EU Economic governance — Q&A [Електронний ресурс]. — Режим доступу: europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/14.
10. Єфименко Т. І. Фіскальна консолідація в контексті антикризового регулювання / Т. І. Єфименко, С. С. Гасанов, В. П. Кудряшов // Фінанси України. — 2013. — № 2. — С. 7—20.
11. Medium-term budgetary framework in the EU Member States [Електронний ресурс]. — Режим доступу: ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/fiscal_governance/framework.
12. Medium-term budgetary framework for 2012—2014 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.gafspfund.org/sites/gafspfund.org/files/Documents/$MTBF%20for%202012-2014.pdf.
13. The Medium-term Fiscal Framework in Sweden [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.oecd.org/sweden/43469418.pdf.
14. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України : закон України від 17.05.2012 № 4731-VI [Електронний ресурс]. — Режим доступу: zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4731-17.
15. Про схвалення Прогнозу Державного бюджету України на 2013 і 2014 роки : постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2012 № 318 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: zakon1.rada.gov.ua/laws/show/318-2012-п.
16. Про затвердження Середньострокової стратегії управління державним боргом на 2013—2015 роки : постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2013 № 320 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: zakon2.rada.gov.ua/laws /show/320-2013-п.
17. Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету : постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 № 621 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: zakon2.rada.gov.ua/laws/show/621-2003-п.
18. Про Стратегію розвитку системи управління державними фінансами : розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 774-р [Електронний ресурс]. — Режим доступу: zakon2.rada.gov.ua/laws/show/774-2013-р.